Citaro.
Naše vozidla

Citaro.

Vůz udávající tón.

Hvězda - to je ten rozdíl. V uplynulých 120 letech vytvořila společnost Mercedes-Benz z autobusu vysoce výkonný, bezpečný a ekologický dopravní prostředek. S příchodem modelu Citaro byl zkonstruován nanejvýš ekonomický a oblíbený autobus – a proběhla revoluce v městské hromadné dopravě. Díky svému osvědčenému stavebnicovému systému dokáže Citaro pokrýt veškeré přepravní potřeby autobusových podniků MHD jak v městské, tak i dálkové linkové dopravě. Nezáleží na tom, v jakém provedení: Citaro se neřídí žádnými trendy. Samo je totiž určuje.

Hospodárnost

Hospodárnost

Každý autobus vytváří náklady. Citaro však šetří. Je mnoho faktorů, které při provozu autobusu vytvářejí náklady.

Více informací
Bezpečnost

Bezpečnost

Mercedes-Benz sleduje vizi jízdy bez nehod. Celková bezpečnostní koncepce společnosti Mercedes-Benz představuje významný příspěvek k jejímu naplnění.

Více informací
Komfort a design

Komfort a design

Atraktivní Citaro nevyniká pouze vnějšími půvaby. Přesvědčit dokáže i svými vnitřními hodnotami. Tady je totiž pečlivě promyšlen každý centimetr.

Více informací
Varianty

Varianty

Neuvěřitelný variační rozptyl kvalifikuje Citaro do pozice ideálního vozidla pro veškeré úkoly v linkové a příměstské dopravě.

Více informací
Všechna fakta

Všechna fakta

Díky bezpočtu možností výbavy vyhoví Citaro téměř všem požadavkům pro nasazení v městské i dálkové dopravě.

Více informací