Διεθνείς εταιρικοί πελάτες
Συμβουλές & Επικοινωνία

Διεθνείς εταιρικοί πελάτες

Στη Διεύθυνση International Key Account Management είμαστε υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες μας συνολικά σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και προσαρμόζουμε την υποστήριξή μας στη δομή της εταιρείας σας.

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά μας είναι η υποστήριξη εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα, ιδίως όσον αφορά στην προετοιμασία συμβάσεων-πλαίσια και τη διαχείριση διαγωνισμών διεθνών οργανισμών.

Mark Westendorp

Head of International Key Account Management, Global Tender & Fleet

Mark Westendorp

Κινητό: +49 176 309 368 57

Γλώσσες: Ολλανδικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Στείλτε e-mail
Philippe Zinck

International Key Account Management

Philippe Zinck

Κινητό: +33 6 650 58 280

Γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Στείλτε e-mail
Sascha Schleicher

International Key Account Management

Sascha Schleicher

Κινητό: +49 (0) 176 309 328 62

Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά

Στείλτε e-mail
Roy Röske

International Key Account Management

Roy Röske

Κινητό: +49 (0) 176 309 167 22

Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ολλανδικά

Στείλτε e-mail