Internacionalni veliki vozni parkovi
Savetovanje i kontakt

Internacionalni veliki vozni parkovi

International Key Account Management predstavlja ključnu funkciju u brizi o kupcima, koji su aktivni na različitim internacionalnim lokacijama.

Detaljno savetujemo naše kupce o proizvodima i uslugama i našu podršku prilagođavamo njihovoj organizacionoj strukturi.

Naši ostali osnovni zadaci su podrška prodajnim organizacijama u celom svetu, a naročito izrana okvirnih ugovora i obrada tendera operatera aktivnih na internacionalnom nivou.

Bernd Mack

Tel: +49 (0) 621 740 76 91
bernd.mack@daimler.com

Jezici: Nemački, Engleski, Francuski, Holandski

Philippe Zinck

Tel: +49 (0) 621 740 76 84
Mobilni telefon: +33 6 650 58 280
philippe.zinck@daimler.com

Jezici: Francuski, Njemački, Engleski

Mark Westendorp

Tel: +49 (0) 621 740 – 7305
Mobilni telefon: +49 (0) 176 3093 6857
mark.westendorp@daimler.com

Jezici: Holandski, Njemački, Engleski

Gabriele R. Sommer

Tel: +49 (0) 621 740 76 91
gabriele_r.sommer@daimler.com

Jezici: Njemački, Engleski