Komfort pre vodiča
Conecto NGC

Komfort pre vodiča

Najdôležitejšou ochranou cestujúcich je koncentrovaný vodič. O odbremenenie vodiča a zabránenie únave sa stará ergonomické a dobre usporiadané pracovisko vodiča: Spínače a indikátory sú umiestnené prehľadne, dobre čitateľne a v bezprostrednom dosahu. Dostatočné úložné plochy, ako aj separátne vetranie a dobrá klimatizácia* na želanie pomáhajú pritom, aby sa váš vodič na pracovisku cítil dobre. Veľkorysý priestor na nohy okrem toho zaručuje viac voľného priestoru a poloha sedadla vyššia o 60 milimetrov zabezpečuje viac relaxu.

* Systém klimatizácie a chladnička vášho vozidla sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluórovaný skleníkový plyn. Na príslušných zariadeniach sa nachádzajú informačné štítky s podrobnými údajmi o použitom druhu chladiva. Rešpektujte informácie v návode na obsluhu vášho vozidla. Presnejšie údaje nájdete v príslušnej brožúre s technickými informáciami.