Komfort pre vodiča
Conecto

Komfort pre vodiča

Najdôležitejšou ochranou cestujúcich je koncentrovaný vodič. O odbremenenie vodiča a zabránenie únave sa stará ergonomické a dobre usporiadané pracovisko vodiča: Spínače a indikátory sú umiestnené prehľadne, dobre čitateľne a v bezprostrednom dosahu. Dostatočné úložné plochy, ako aj separátne vetranie a dobrá klimatizácia* na želanie pomáhajú pritom, aby sa váš vodič na pracovisku cítil dobre. Veľkorysý priestor na nohy okrem toho zaručuje viac voľného priestoru a poloha sedadla vyššia o 60 milimetrov zabezpečuje viac relaxu.

* Klimatizačný systém a chladnička vo vašom vozidle sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluorovaný skleníkový plyn. Informačné štítky s podrobnými informáciami o type použitého chladiva sú umiestnené na príslušných jednotkách. Pozrite návod na obsluhu vášho vozidla.