Komfor za vozača
Conecto

Komfor za vozača

Za putnike teško da ne postoji važnija zaštita od fokusiranog vozača. Ublažavanje i sprečavanje zamora, obezbeđuje ergonomsko i dobro organizovano radno mesto vozača: Prekidači i prikazi su pregledni i jasno čitljivi i neposredno dostupni. Dovoljan prostor za odlaganje, kao i odvojena ventilacija i dobra klimatizacija* na zahtev pomažu vozaču da se oseća prijatno na svom radnom mestu. Pored toga, veliki prostor za noge obezbeđuje više prostora za noge i 60 milimetara viši položaj sedišta za više opuštanja.

* Sistem za klimatizaciju i frižider vašeg vozila su napunjeni rashladnim sredstvom R-134a i sadrže fluorisane gasove sa efektom staklene bašte. Pločice sa napomenom sa detaljnim podacima o tipu korišćenog rashladnog sredstva nalaze se na odgovarajućim uređajima. Obratite pažnju na uputstvo za rukovanje vašim vozilom. Detaljnije informacije možete naći u pratećoj brošuri sa tehničkim informacijama.