Sécurité en cours <br>de trajet
Conecto

Sécurité en cours
de trajet

Sideguard Assist 2* obezbeđuje preventivno kočenje i manevrisanje u gradskom saobraćaju, koji, zahvaljujući novom konceptu senzora, još preciznije upozorava na rizik od sudara sa pešacima i biciklistima u krivinama. Sada se koristi i na strani vozača, čime je i skretanje ulevo bezbednije. Novi Frontguard Assist nadgleda oblast direktno ispred autobusa i upozorava vozača ako je sudar neizbežan. Opcioni Preventive Brake Assist 2 detektuje prepreke, pešake i bicikliste ispred vozila, upozorava vozača i istovremeno pokreće delimično kočenje. Za još veću sigurnost, Conecto može biti opremljen sistemom kamera od 360° (270° za zglobni Conecto), osiguravajući optimalan pregled čak i u teškim situacijama. Umesto klasičnih retrovizora, Mercedes-Benz sada nudi MirrorCam i za Conecto.

U zavisnosti od vozila, slike se prikazuju na 7" i 15" monitorima. Dva displeja visoke rezolucije prikazuju različita vidna polja. Fotodiode integrisane u monitore detektuju upadnu svetlost i pojedinačno podešavaju osvetljenost dotičnog monitora. Da bi vozaču olakšali procenu slika, varijante od 15" imaju tri različite linije vodiča. Zajedno sa trajno kalibrisanom krajnjom linijom vozila, linija udaljenosti pomaže vozaču u proceni objekata koji se približavaju. Preklapanje pomoći pri preticanju se aktivira sa brzina od 10 km/h sa treptanjem, u cilju bezbednog preticanja ili skretanja. Pored toga, u monitor je instaliran displej za pomoć u mrtvom uglu.

Savremeni MirrorCam sistem pruža jasan i pun pogled na drumski saobraćaj. Opremljen kamerama visoke rezolucije, bezbednost vožnje je poboljšana, a rizik od nezgoda je minimiziran. Prošireno vidno polje omogućava vozaču da vidi pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju u okolini. Ovo eliminiše mrtvi ugao pri skretanju udesno.

Frontguard Assist je napredni sistem koji je posebno razvijen da upozori vozače na pešake koji se nalaze neposredno ispred vozila, kao i da ih upozori na predstojeću nesreću. Bez obzira da li se krećete ili vozite sporo (do 9,3 mph), inteligentni sistem pomoći može da otkrije potencijalne sudare sa nezaštićenim učesnicima u saobraćaju.

Interakcija radarskih senzora i prednje kamere kontinuirano prati područje do 4 m ispred vozila i 0,5 m sa svake strane vozila. Ovo omogućava da pešaci i biciklisti budu otkriveni u opasnoj zoni. Kombinacija različitih signala upozorenja obezbeđuje da vozač bude vizuelno i akustički svestan potencijalnih opasnosti i predstojećih sudara.

Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.

Sistem je dizajniran da pruži namenske i odgovarajuće povratne informacije ako je dozvoljena brzina prekoračena. Zahvaljujući najsavremenijoj instrument tabli, vozač prima i vizuelne i zvučne signale koji odmah skreću pažnju na brzinu.

Pomoć za saobraćajne znakove (TSA)

Attention Assist (AtAs) je sigurnosni sistem pomoći koji može pomoći u sprečavanju mikrospavanja. Time doprinosi poboljšanoj bezbednosti vožnje, posebno na dugim putovanjima i noćnoj vožnji. Sistem upozorava vozača vizuelno i zvučno kada otkrije tipične znake preumornosti ili nepažnje i podstiče ga da napravi pauzu. Upozorenje je nezavisno od uređaja za elektronsko evidentiranje (ELD).

Attention Assist se uvek aktivira nakon pokretanja motora. Sistem se može deaktivirati ili ponovo aktivirati preko operativnog menija na centralnom displeju. Upozorenje se daje kao žuta poruka preko indikacije na displeju kao simbola „šolja za kafu” sa porukom „Attention Assist: Break” i dodatno zvukom upozorenja. Poruka se može potvrditi pritiskom na dugme OK na panelu levog dugmeta na volanu.

Elektronski program stabilnosti (ESP®) predstavlja aktivan sistem za povećanje bezbednosti i stabilnosti u vožnji.On značajno doprinosi smanjenju zanošenja vozila pri vožnji u krivinama ili pri manjevrima izbegavanja. Osim toga, u kritičnim dinamičkim situacijama u vožnji ciljano reguliše sile kočenja na svakom pojedinačnom točku, na primer kada se autobus pri vožnji u krivinama kreće u graničnoj oblasti. Istovremeno se smanjuje snaga motora. Mogući „ispad“ autobusa se sprečava preciznim doziranjem kočenja u okviru fizičkih mogućnosti. Pored ostalog, ESP® nadzire poprečno ubrzanje autobusa. Ukoliko autobus u dugačkim krivinama – kao na izlazima sa autoputa – ili pri brzim promenama trake dođe u kritično vozno stanje, brzina vozila se automatski smanjuje sve dok se ponovo ne postigne stabilnost u vožnji. ESP® se može uporediti sa sistemom ugrađenim u putnička vozila, ali ima i proširene funkcije prilagođene primeni u autobusima.

ASR sprečava preterano okretanje pogonskih točkova na dva načina. S jedne strane, ASR minimizuje preterano okretanje točkova zahvaljujući umerenim postupcima kočenja. S druge strane, obrtni momenat motora se reguliše preko "elektronske pedale gasa".

I pri punom gasu, motor u kritičnim situacijama stavlja na raspolaganje samo onoliko snage koliko pogonski točkovi mogu da prenesu – velika prednost za bezbedan polazak i stabilnost vožnje. Prilikom polaska se vrši nadzor obrtnih momenata koji deluju na pogonske točkove i broja obrtaja točkova. Raspodela obrtnog momenta se pri tome usmerava tako da se sprečava preterano okretanje. Optimalan protok snage je na taj način kontinuirano obezbeđen.

ASR podržava vozača da svede na minimum preterano okretanje pogonskih točkova prilikom ubrzanja i time izbegne opasnost bočnog naginjanja zadnjeg dela vozila (pogon na zadnjim točkovima). Upravo kod motora sa velikim obrtnim momentima, ASR nudi na ovaj način više komfora i povećanu sigurnost prilikom polaska – posebno na kolovozima sa različitim prianjanjem.

Pogonska regulacija proklizavanja (ASR)
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) podržava stabilnost vožnje tokom kritičnih operacija kočenja i osigurava da vozilo ostane upravljivo. Kočne sile koje deluju na pojedinačne točkove distribuira ABS tako da čak ni u situaciji naglog kočenja nijedan točak nije blokiran tokom bilo kojeg vremenskog perioda, a upravljivost autobusa se u velikoj meri održava.

Upravljačka jedinica kočione elektronike beleži trenutnu brzinu točka preko točkova i senzora točkova. Prilikom kočenja, sistem kontroliše pritisak kočnice na pojedinačnim kočionim cilindrima točkova preko kontrolnih ventila. Tokom kočenja u nuždi i kočenja sa blokirajućim točkovima, sistem potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile cilindara kočnica točkova u vrlo kratkim intervalima, čime se sprečava zaključavanje i zadržava vozilo upravljivim.

Tokom kočenja u nuždi i kočenja sa blokirajućim točkovima, sistem potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile cilindara kočnica točkova u vrlo kratkim intervalima, čime se sprečava zaključavanje i zadržava vozilo upravljivim.

Sa Preventive Brake Assist 2, Daimler Buses nudi drugu generaciju Active Brake Assist. Sistem upozorava na sudare sa pešacima i biciklistima u pokretu, kao i na nepokretne i pokretne objekte. U slučaju ozbiljnog rizika od sudara, vozač se upozorava vizuelnim i zvučnim upozorenjem i delimično kočenje se pokreće automatski.

Kaskada upozorenja i intervencija kočenja su posebno dizajnirani za upotrebu u gradskom saobraćaju. U slučaju predstojećeg sudara sa pešacima ili biciklistima, kao i sa pokretnim ili nepokretnim objektima, Preventive Brake Assist 2 izdaje upozorenje. Vozač je vizuelno upozoren crvenim trepćućim trouglom na centralnom displeju i zvučno, i istovremeno pokreće delimično kočenje. Ova intervencija kočenja se održava ili dok vozač ne interveniše, situacija više nije kritična ili se autobus zaustavi.

Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.

Bočne površine vozila se stalno nadgledaju. Kao rezultat toga, vozila, pešaci ili biciklisti koji se mogu naći u mrtvom uglu detektuju se i na strani suvozača i na strani vozača. Radarski sistem precizno detektuje kretanje i upozorava vozača na moguće sudare. Intuitivni korisnički interfejs i jasna upozorenja omogućavaju vozaču da vozi bezbedno i opušteno.

*Dodatna oprema
**dostupno kao dodatna oprema na osnovnom vozilu