Voziti bezbedno
Conecto

Voziti bezbedno

Regulacija proklizavanja pogonskih točkova (ASR)* sprečava proklizavanje pogonskih točkova. Dodatnu podršku po pitanju bezbednosti obezbeđuje elektro-pneumatski kočioni sistem (EBS). Sa njim se znatno skraćuje zaustavni put, jer kočnice brže i preciznije reaguju. Sideguard Assist* i novi preventivna pomoć pri kočenju Preventive Brake Assist* osiguravaju predvidivo kočenje i manevrisanje u gradskom saobraćaju.

Elektronski program stabilnosti (ESP®) je aktivan sistem koji povećava sigurnost i stabilnost u vožnji. On primetno smanjuje opasnost od proklizavanja pri vožnji u krivinama ili manevrima izbegavanja. U tu svrhu, sile kočenja na svakom pojedinačnom točku su ciljano kontrolisane u kritičnim situacijama u vožnji, na primer, kada se autobus kreće u krivinama u pograničnom području. Istovremeno se povlači snaga motora. Tako je sprečeno gubljenje kontrole nad autobusom zahvaljujući fino odmerenom kočenju unutar fizičkih mogućnosti.

Između ostalog, ESP® nadgleda poprečno ubrzanje autobusa. Ako autobus dostigne kritično stanje u vožnji u produženim krivinama - kao što su izlazi na autoputu - ili u slučaju brzih promena trake, brzina vozila se automatski smanjuje, dok se ponovo ne uspostavi stabilnost u vožnji. ESP® je uporediv sa sistemom koji se koristi u putničkim vozilima, ali za upotrebu u autobusima nudi prilagođene funkcije.

ASR sprečava proklizavanje pogonskih točkova na dva načina. S jedne strane, ASR minimizira proklizavanje točka putem umerenih intervencija kočenja. S druge strane, regulisan je obrtni moment motora preko „elektronske pedale gasa“. Čak i pod punim gasom, motor obezbeđuje samo onoliko snage u kritičnim situacijama, koliko pogonski točkovi mogu da prenosu - što predstavlja veliku prednost za sigurnost pri pokretanju i stabilnost u vožnji.

Prilikom pokretanja nadgledaju se obrtni momenti i brzine obrtaja koji utiču na pogonske točkove. Raspodela obrtnog momenta se kontroliše tako, da se sprečava proklizavanje. Tako je zagarantovan optimalan protok energije.

ASR pruža vozaču podršku, da pri ubrzavanju minimizira proklizavanje pogonskih točkova i samim tim rizik od bočnog isklizavanja zadnjeg dela vozila (pogonom na zadnjim točkovima). Pogotovo kod motora sa velikim obrtnim momentom ASR na ovaj način nudi veći komfor i povećanu bezbednost pri startovanju - posebno na različitim neklizajućim površinama.

 

Način funkcionisanja ABS-a: Na sva četiri točka instalirani su senzori, koji detektuju odgovarajući broj obrtaja točka i obaveštavaju centralnu upravljačku jedinicu. Ako se osetljiva tačka blokiranja točkova dostigne tokom kočenja, točak se promenom pritiska zadržava upravo na tom pragu. U samo jednoj sekundi, pritisak u sistemu za kočenje se može povećati i smanjiti nekoliko puta.

Prilikom kočenja registruju se sve sile koje deluju na točkove kao i ponašanje pri kotrljanju. Sile kočenja, koje deluju na točkove, tako su raspoređene da nijedan točak nije blokiran, a sposobnost upravljanja vozilom se uglavnom održava.

U decembru 1970. godine, Mercedes-Benz je predstavio prvi elektronski kontrolisani ABS na svetu - revoluciju u bezbednosti vožnje i saobraćaja. Ciljane elektronske intervencije kočnica osiguravaju da se točkovi ne blokiraju trajno. Rizik gubitka stabilnosti upravljača je na taj način sveden na minimum i vozilo se može upravljati u željenom pravcu kretanja, čak i u slučaju potpunog kočenja. ABS tehnologija predstavlja osnovu za napredne elektronske sisteme bezbednosti kao što je elektronski program stabilnosti (ESP®) ili pomoć pri kočenju (BAS).

 

Pomoću sistema Preventive Brake Assist, Mercedes-Benz nudi u svetu prvu aktivnu pomoć pri kočenju za gradske linijske autobuse. Novi sistem pomoći upozorava na sudar sa pešacima u pokretu, kao i na nepokretne ili pokretne objekte i u slučaju akutne opasnosti od sudara automatski pokreće manevar kočenja sa delimičnim kočenjem. Kaskada upozorenja i intervencija kočenja su precizno dizajnirani za upotrebu u gradskom saobraćaju. U slučaju opasnosti od sudara sa pešacima, kao i pokretnim ili nepokretnim objektima, sistem Preventive Brake Assist vizuelno upozorava vozača crvenim trepćućim trouglom sa simbolom vozila na centralnom displeju, kao i akustično, i istovremeno pokreće delimično kočenje. Ono se održava sve dok vozač ne interveniše ili se autobus ne zaustavi. Osnovu sistema Preventive Brake Assist čini nova generacija radarske tehnologije: Radarski sistem neprekidno snima površinu od 250 metara kolovozne trake ispred autobusa i radi pouzdano čak i noću i kada su nepovoljni vremenski uslovi.

Pomoćni sistem za skretanje Sideguard Assist znatno povećava sigurnost nezaštićenih učesnika u saobraćaju, posebno u gradovima, jer pomaže vozaču da pravovremeno prepozna kritične situacije prilikom skretanja. Sistem radi u nekoliko faza: U prvoj fazi informiše vozača, u drugoj fazi dodatno izdaje upozorenje. Ako se u bočnoj zoni nadgledanja nalazi pokretni objekat, na stubu A0 svetli trouglasto LED svetlo u žutoj boji. Ono intuitivno skreće pažnju na situaciju pored vozila. Pored toga, na centralnom displeju se pojavljuje upozoravajuća napomena. Ako vozač pokrene ili nastavi neku radnju koja može dovesti do sudara, uslediće dodatno upozorenje: LED svetlo treperi crveno sa velikom osvetljenošću, a zatim trajno. Dodatno će na sedištu vozača uslediti i upozorenje vibriranjem. Pored toga, sistem za skretanje Sideguard Assist upozorava na nepokretne prepreke u krivini skretanja autobusa i može dodatno da preuzme zadatak pomoćnog sistema za promenu kolovozne trake; Pri tom radi sa istom kaskadom upozorenja.

 

U slučaju neposredne opasnosti, ispravna reakcija vozača je jednako važna kao i tehnička oprema vozila. Idealna osnova za to je OMNIplus obuka o bezbednosti. Ovde je, između ostalog, u fokusu praktično upoznavanje ponašanja vozila u graničnim situacijama.

*Dodatna oprema
**dostupno kao dodatna oprema na osnovnom vozilu