Sõitke turvaliselt
Conecto

Sõitke turvaliselt

Veojõukontroll (ASR)* takistab veorataste läbilibisemist. Lisatuge ohutuse osas pakub ka elektropneumaatiline pidurdussüsteem (EBS). Sellega lüheneb peatumisteekond märkimisväärselt, kuna pidurid reageerivad kiiremini ja täpsemalt. Ennetava pidurdamise ja manööverdamise eest linnaliikluses hoolitseb lisaks küljekaitsesüsteem Sideguard Assist* ja ennetav pidurdusabisüsteem Preventive Brake Assist*.

Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP®) on aktiivne süsteem sõiduohutuse ja sõidustabiilsuse parandamiseks. See vähendab tuntavalt libisemisohtu kurvides sõitmisel või kõrvalepõikemanöövritel. Selleks reguleeritakse sõidudünaamiliselt kriitilistes olukordades sihipäraselt iga üksiku ratta pidurdusjõudu näiteks, kui bussiga sõidetakse kurvis piirialas. Samal ajal vähendatakse mootorivõimsust. Bussi võimalikku kõrvalekaldumist välditakse sellisel viisil täpselt ajastatud pidurdamisega füüsikaliste võimaluste piires.

ESP® jälgib mh liinibusside külgsuunalist kiirendust. Kui buss pikkades kurvides - näiteks maanteele väljasõitudel - või kiirel sõiduraja vahetamisel saavutab kriitilise sõiduoleku, vähendatakse sõiduki kiirust automaatselt, kuni sõidustabiilsus on uuesti taastatud. ESP®-d saab võrrelda sõidukisse integreeritud süsteemiga, kuid see pakub omnibussi kasutamiseks kohandatud funktsioone.

ASR takistab veorataste läbilibisemist kahel viisil. Esiteks minimeerib ASR ratta läbilibisemist doseeritud pidurduste abil. Lisaks reguleeritakse mootori pöördemomenti elektroonilise gaasipedaali kaudu. Ka täisgaasi korral tagab mootor kriitilistes oludes vaid nii palju võimsust, kui veorattad seda üle kanda suudavad - suur eelis turvalise liikumahakkamise ja sõidustabiilsuse jaoks.

Sõitma hakkamisel valvatakse veoratastele mõjuvaid pöördemomente ning rataste pöörlemissagedust. Pöördemomendi jaotust juhitakse sealjuures nii, et välditakse läbilibisemist. Seega on tagatud optimaalne jõuülekanne.

ASR toetab juhti, minimeerides kiirendamisel veorataste läbilibisemist ning vähendades seeläbi sõiduki tagasilla küljele libisemist (tagasillavedu). Just jõulise pöördemomendiga mootorite puhul pakub ASR sellisel viisil liikuma hakkamisel rohkem mugavust ja turvalisust, seda eriti erineva haardumistasemega sõiduteede puhul.

ABSi toimumisviis. Kõigile neljale rattale on paigaldatud andur, mis tuvastab asjakohase ratta pöörete arvu ning teavitab sellest keskset juhtseadet. Kui pidurdamisel saavutatakse ratta blokeerimise tundlik punkt, hoitakse ratast rõhu varieerimisega selle läve tasemel. Sealjuures saab pidurisurvet vaid ühe sekundiga mitu korda suurendada ja vähendada.

Pidurdamisel registreeritakse pidevalt kõiki ratastele mõjuvaid jõude ja veeremist. Ratastele mõjuvaid pidurdusjõude jaotatakse nii, et ühtegi ratast ei blokeeritaks ning et sõiduki juhitavus jääks valdavalt alles.

Detsembris 1970 esitles Mercedes-Benz maailmas esimest elektrooniliselt juhitud ABSi - revolutsioon sõidu- ja liiklusohutuses. Tänu sihipärasele elektroonilisele pidurdamisele ei toimu rataste blokeerumist. Juhitavuse kaotamise oht vähendatakse miinimumini ning sõidukit saab ka täispidurduse käigus soovitud sõidusuunas juhtida. ABS-tehnoloogia loob aluse edasiarendatud elektroonilistele turvasüsteemidele nagu elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP®) või pidurdusabisüsteem (BAS).

 

Ennetava pidurdusabisüsteemiga Preventive Brake Assist pakub Mercedes-Benz maailmas esimest aktiivselt pidurdusabisüsteemi linnaliinibussidele. Uus abisüsteem hoiatab liikuva jalakäijaga ning seisvate või liikuvate objektidega kokkupõrkamise ohu eest ning rakendab akuutse kokkupõrkeohu korral osalise pidurdamisega pidurdusmanöövrit. Hoiatuskaskaad ja pidurdamine on täpselt linnaliikluses kasutamiseks sobivaks seadistatud. Jalakäijaga ning liikuvate või liikumatute objektidega kokkupõrkamise ohu korral hoiatab Preventive Brake Assist süsteem juhti nii optiliselt kesksel ekraanil süttiva sõidukisümboliga punase kolmnurgaga kui ka akustiliselt; lisaks rakendatakse osalist pidurdust. Seda hoitakse nii kaua, kuni kas juht sekkub või buss seiskub. Ennetava pidurdusabisüsteemi aluseks on uus radaritehnoloogia generatsioon. Radarisüsteem seirab pidevalt kuni 250 m ala sõidurajast bussi ees ning töötab usaldusväärselt ka öösiti ja rasketes ilmastikuoludes.

Pööramisassistent Sideguard Assist suurendab kaitseta liiklejate turvalisust eriti just linnades, kuna aitab juhil pööramise käigus õigel ajal ära tunda kriitilisi situatsioone. Süsteem töötab mitmetasemeliselt: Esimese sammu käigus teavitatakse juhti, teise sammu käigus antakse veel üks lisahoiatus. Kui liikuv objekt asub küljel olevas jälgimisalas, süttib A0 piilaris LED-tuli kollase kolmnurgana. See suunab tähelepanu intuitiivselt olukorrale sõiduki kõrval. Lisaks kuvatakse kesksel ekraanil hoiatust. Juhul kui juht alustab mingi tegevusega, mis võib põhjustada kokkupõrget, või jätkab seda, antakse edasine hoiatus. LED-tuli vilgub tugevalt punaselt ning põleb seejärel alaliselt. Sellele lisandub vibratsioonhoiatus juhiistmel. Lisaks hoiatab Sideguard Assist statsionaarsete takistuste ees bussi kurvitrajektooril ning saab lisaks täita rajavahetusassistendi ülesandeid, mispuhul töötab see sama hoiatuste kaskaadiga.

 

Ähvardava ohu puhul on juhi õige reaktsioon sama oluline, kui sõiduki tehniline varustus. Ideaalse aluse saab OMNIplus turvakoolitustest. Siin on keskpunktis mh sõiduki käitumise tundmaõppimine äärmuslikes oludes.

*Lisavarustus
**saadaval erivarustusena soolosõiduki korral