Sécurité en cours <br>de trajet
Conecto

Sécurité en cours
de trajet

Regulace prokluzu kol (ASR)* zabraňuje protáčení hnacích kol. Další podporu ohledně bezpečnosti poskytuje také elektropneumatický brzdový systém (EBS). Díky němu se dráha do zastavení výrazně zkrátí, protože brzdy zareagují rychleji a přesněji. O předvídavé brzdění a manévrování v městském provozu se navíc starají asistent odbočování (Sideguard Assist)* a nový preventivní brzdový asistent (Preventive Brake Assist)*.

V závislosti na vozidle se snímky zobrazují na 7" a 15" monitorech. Dva displeje s vysokým rozlišením zobrazují různá zorná pole. Fotodiody integrované v monitorech zachycují dopadající světlo a individuálně upravují jas příslušného monitoru. Aby se řidiči usnadnilo posuzování snímků, mají 15“ varianty tři různé pomocné čáry. Spolu s trvale kalibrovanou koncovou čárou vozidla podporuje čára vzdálenosti řidiče při posuzování blížících se objektů. Překrytí asistenta předjíždění se aktivuje při rychlosti 10 km/h při blikání, aby bezpečně podpořilo předjížděcí manévry nebo odbočování. Kromě toho je v monitoru nainstalován displej pro funkci Blind Spot Assist.

Moderní systém MirrorCam umožňuje jasný a komplexní pohled na silniční provoz. Díky kamerám s vysokým rozlišením je bezpečnost jízdy a riziko nehod minimalizováno. Rozšířené zorné pole umožňuje řidiči vidět chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu v oblasti. Tím se eliminuje mrtvý úhel při odbočování vpravo.

Frontguard Assist je pokročilý systém speciálně vyvinutý k informování řidiče o osobách v bezprostřední blízkosti přední části vozidla a k varování řidiče v případě hrozící nehody. Ať už se rozjíždíte nebo jedete pomalu (do 15 km/h), inteligentní pomocník dokáže rozpoznat potenciální kolize se zranitelnými účastníky silničního provozu.

Interakce radarových senzorů a přední kamery monitoruje prostor až 4 m před vozidlem a 0,5 m po stranách. To znamená, že v nebezpečné zóně lze detekovat chodce a cyklisty. Kombinací různých varovných signálů lze zajistit, že řidič bude vizuálně upozorněn na potenciální nebezpečí a také akusticky upozorněn na hrozící kolize.

Inovativní Traffic Sign Assist nabízí maximální bezpečnost a pohodlí na silnici. Díky podpoře GPS a kamery je rychlost vozidla průběžně porovnávána s platnými dopravními předpisy.

Systém je navržen tak, aby poskytoval vyhrazenou a adekvátní zpětnou vazbu v případě překročení povolené rychlosti. Díky nejmodernější přístrojové desce dostává řidič vizuální i akustické signály, které okamžitě upozorňují na rychlost.

Traffic Sign Assist

Attention Assist (AtAs) je bezpečnostní asistenční systém, který může pomoci zabránit mikrospánku. Přispívá tak ke zlepšení bezpečnosti jízdy zejména na dlouhých cestách a při jízdě v noci. Systém dává řidiči vizuální a zvukové varování, pokud zaznamená typické známky ospalosti nebo nepozornosti a vyzve ho, aby si udělal přestávku. Výstraha se vydává nezávisle na zákonem předepsaných dobách jízdy a odpočinku nebo funkcích digitálního tachografu.

Po nastartování motoru se vždy aktivuje Attention Assist. Systém lze deaktivovat nebo znovu aktivovat prostřednictvím ovládacího menu na centrálním displeji. Výstraha se zobrazí jako žlutá zpráva na displeji jako symbol „kávový šálek“ se zprávou „Attention Assist: Pause“ a dodatečným varovným tónem. Hlášení na displeji lze potvrdit stisknutím tlačítka „OK“ na levé klávesnici na volantu.

Elektronický stabilizační systém (ESP®) je aktivním systémem, určeným pro zvýšení bezpečnosti jízdy a jízdní stability. Významně přispívá ke snížení nebezpečí smyku při projíždění zatáček nebo při vyhýbacích manévrech. V kritických situacích z hlediska jízdní dynamiky jsou při tom cíleně regulovány brzdné síly u každého jednotlivého kola, např. když se autobus pohybuje při projíždění zatáček v mezní oblasti. Zároveň se ubírá na výkonu motoru. Díky jemně dávkovanému přibrzďování v rámci fyzických možností se tím zabraňuje možnosti „prudkého vybočení“ autobusu z dráhy. Systém ESP® monitoruje kromě jiného také příčné zrychlení autobusů. Pokud by autobus v táhlých zatáčkách – jako např. ve výjezdech z dálnic – nebo při rychlých změnách jízdní dráhy dosahoval kritického jízdního stavu, pak se rychlost vozidla automaticky sníží tak, aby mohla být obnovena jízdní stabilita. Systém ESP® je srovnatelný se systémem používaným v osobních automobilech, má však pro použití v autobusech přizpůsobené, rozšířené funkce.

Systém ASR zabraňuje protáčení hnacích kol dvěma způsoby. Jednak minimalizuje protáčení kola dávkovaným přibržďováním. A jednak je pomocí „elektronického plynového pedálu“ regulován točivý moment motoru.

I při plném sešlápnutí plynového pedálu dodá motor v kritických situacích jenom tolik výkonu, kolik mohou hnací kola reálně přenést – velká výhoda pro bezpečný rozjezd a jízdní stabilitu. Při rozjezdu jsou kontrolovány točivé momenty působící na hnací kola a otáčky kol. Rozdělení točivého momentu je při tom řízeno tak, aby se zabránilo protočení kol. Tímto způsobem je neustále zaručen optimální přenos síly.

ASR pomáhá řidiči minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). Právě u motorů s vysokým točivým momentem poskytuje ASR tímto způsobem větší komfort a zvýšení bezpečnosti při rozjezdu – zejména na vozovce s různou přilnavostí.

Regulace prokluzu kol (ASR)
Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jízdní stabilitu během kritických brzdných procesů a zajišťuje, že vozidlo zůstane řiditelné. Brzdné síly působící na jednotlivá kola rozděluje ABS tak, že ani v případě nouzového brzdění nedojde na delší dobu k zablokování žádného kola a řiditelnost autobusu je do značné míry zachována.

Řídicí jednotka brzdové elektroniky zaznamenává aktuální rychlost kola prostřednictvím magnetických kol a snímačů kol. Při brzdění systém řídí brzdový tlak na jednotlivých brzdových válcích kol prostřednictvím řídicích ventilů. V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

S Preventive Brake Assist 2 nabízí Daimler Buses druhou generaci Active Brake Assist pro městské autobusy. Systém varuje před kolizemi s pohybujícími se chodci a cyklisty a také stojícími a pohybujícími se objekty. V případě vážného rizika kolize je řidič upozorněn vizuální a akustickou výstrahou a automaticky se zahájí částečné brzdění.

Výstražná kaskáda a brzdný zásah jsou speciálně navrženy pro použití v městském provozu. V případě hrozící srážky s chodci nebo cyklisty, jakož i s pohybujícími se nebo stojícími objekty, vydá Preventive Brake Assist 2 varování. Řidič je varován jak vizuálně blikajícím červeným trojúhelníkem na centrálním displeji, tak akusticky a současně zahájí částečné brzdění. Tento brzdný zásah je zachován, dokud nezasáhne řidič, situace již není kritická nebo dokud autobus nezastaví.

Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování vpravo nebo odbočování vlevo, když je výhled potenciálně omezen. Systém je navržen tak, aby pomohl detekovat stojící nebo pohybující se překážky v rámci limitů systému a varoval řidiče, aby se vyhnul kritickým situacím nebo snížil následky nehod při odbočování nebo změně jízdního pruhu.

Boční prostory vozidla jsou neustále monitorovány. V důsledku toho jsou vozidla, chodci nebo cyklisté, kteří se mohou nacházet v mrtvém úhlu, detekováni jak na straně spolujezdce, tak na straně řidiče. Radarový systém přesně detekuje pohyby a varuje řidiče před možnými kolizemi. Intuitivní uživatelské rozhraní a jasná varování umožňují řidiči řídit bezpečně a uvolněně.

*Zvláštní výbava
**k dispozici jako příplatková výbava u vozidla Solo