Použití cookies

Společnost Daimler používá cookies, aby mohla optimálně vytvářet a průběžně zdokonalovat své webové stránky. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v části Pokyny ke cookies.
Bezpečná jízda
Conecto

Bezpečná jízda

Regulace prokluzu kol (ASR)* zabraňuje protáčení hnacích kol. Další podporu ohledně bezpečnosti poskytuje také elektropneumatický brzdový systém (EBS). Díky němu se dráha do zastavení výrazně zkrátí, protože brzdy zareagují rychleji a přesněji. O předvídavé brzdění a manévrování v městském provozu se navíc starají asistent odbočování (Sideguard Assist)* a nový preventivní brzdový asistent (Preventive Brake Assist)*.

Elektronický stabilizační systém (ESP®) je aktivním systémem, určeným pro zvýšení bezpečnosti jízdy a jízdní stability. Významně přispívá ke snížení nebezpečí smyku při projíždění zatáček nebo při vyhýbacích manévrech. V kritických situacích z hlediska jízdní dynamiky jsou při tom cíleně regulovány brzdné síly u každého jednotlivého kola, např. když se autobus pohybuje při projíždění zatáček v mezní oblasti. Zároveň se ubírá na výkonu motoru. Díky jemně dávkovanému přibrzďování v rámci fyzických možností se tím zabraňuje možnosti „prudkého vybočení“ autobusu z dráhy.

Systém ESP® monitoruje kromě jiného také příčné zrychlení autobusů. Pokud by autobus v táhlých zatáčkách – jako např. ve výjezdech z dálnic – nebo při rychlých změnách jízdní dráhy dosahoval kritického jízdního stavu, pak se rychlost vozidla automaticky sníží natolik, aby mohla být obnovena jízdní stabilita. Systém ESP® je srovnatelný se systémem používaným v osobním automobilu, má však pro použití v autobusech přizpůsobené funkce.

Systém ASR zabraňuje protáčení hnacích kol dvěma způsoby. Jednak minimalizuje protáčení kola dávkovaným přibrzďováním. A jednak je pomocí „elektronického plynového pedálu“ regulován točivý moment motoru. I při plném sešlápnutí plynového pedálu dodá motor v kritických situacích jenom tolik výkonu, kolik mohou hnací kola reálně přenést – velká výhoda pro bezpečný rozjezd a jízdní stabilitu.

Při rozjezdu jsou kontrolovány točivé momenty působící na hnací kola a otáčky kol. Rozdělení točivého momentu je při tom řízeno tak, aby se zabránilo protočení kol. Tímto způsobem je neustále zaručen optimální přenos síly.

ASR pomáhá řidiči minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). Právě u motorů s vysokým točivým momentem poskytuje ASR tímto způsobem větší komfort a zvýšení bezpečnosti při rozjezdu – zejména na vozovce s různou přilnavostí.

Princip funkce systému ABS: U všech čtyř kol jsou namontovány snímače, které detekují aktuální otáčky kol a informují o nich centrální řídicí jednotku. Pokud je při brzdění dosaženo rozhodného bodu zablokování kola, bude příslušné kolo variabilním měněním tlaku udržováno právě na této prahové hodnotě. Brzdný tlak se při tom může během jediné sekundy několikrát zvýšit a opět snížit.

Při brzdění jsou nepřetržitě monitorovány všechny síly působící na kola i průběh odvalování kol. Brzdné síly působící na kola se rozdělí tak, aby se žádné kolo nezablokovalo a aby byla v co největší míře zachována ovladatelnost vozidla.

V prosinci roku 1970 představil Mercedes-Benz celosvětově první, elektronicky regulovaný systém ABS – revoluci v bezpečnosti jízdy i celé silniční dopravy. Díky cílenému, elektronicky ovládanému přibrzďování se dosáhne toho, že se kola trvale nezablokují. Tím se minimalizuje riziko ztráty stability řízení a vozidlo lze i při plném brždění řídit požadovaným směrem. Technologie ABS tvoří základ pro následně vyvinuté elektronické bezpečnostní systémy, jako je elektronický stabilizační systém (ESP®) nebo brzdový asistent (BAS).

 

S preventivním brzdovým asistentem (Preventive Brake Assist) nabízí Mercedes-Benz celosvětově první aktivní brzdový asistent pro městské linkové autobusy. Nový asistenční systém varuje před kolizí s pohybujícími se chodci, stejně jako se stojícími nebo jedoucími objekty a při akutním nebezpečí kolize automaticky zahájí brzdný manévr s částečným bržděním. Posloupnost výstrah a brzdný zásah jsou přesně dimenzovány pro nasazení v městské dopravě. Při hrozící kolizi s chodci, stejně jako s pohybujícími se nebo stacionárními objekty varuje preventivní brzdový asistent řidiče jak opticky rozsvícením červeného trojúhelníku se symbolem vozidla na centrálním displeji, tak i akusticky a současně zahájí částečné brždění. To bude pokračovat tak dlouho, dokud řidič nezasáhne nebo dokud autobus nezastaví. Základem preventivního brzdového asistenta je nová generace radarové technologie: Radarový systém neustále snímá oblast až 250 metrů jízdního pruhu před autobusem a spolehlivě funguje i v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Asistent odbočování (Sideguard Assist) významnou měrou zvyšuje bezpečnost nechráněných účastníků silničního provozu právě ve městech, protože pomáhá řidiči včas rozpoznávat kritické situace při odbočování. Systém funguje ve více fázích: V první fázi řidiče pouze informuje, ve druhé fázi vydá navíc výstrahu. Pokud se v boční monitorované zóně nachází pohyblivý objekt, rozsvítí se v sloupku A0 žlutá kontrolka LED trojúhelníkového tvaru. Tím intuitivně přitáhne pozornost řidiče k situaci vedle vozidla. Navíc se na centrálním displeji zobrazí výstražné upozornění. Pokud řidič zahájí nebo bude pokračovat v akci, která by mohla vést ke kolizi, aktivuje se ještě další výstraha: LED svítilna začne červeně blikat s vysokou svítivostí a poté se rozsvítí trvale. K tomu se ještě přidá výstražné vibrování sedadla řidiče. Kromě toho varuje asistent odbočování před pevnými překážkami v dráze odbočovací křivky autobusu, a navíc může převzít úlohu asistenta změny jízdního pruhu; při tom pracuje se stejnou posloupností výstrah.

 

Při hrozícím nebezpečí je správná reakce řidiče stejně důležitá jako technická výbava vozidla. Ideální základ k tomu poskytnou bezpečnostní školení OMNIplus. Kromě jiného je zde kladen důraz na praktické seznámení se s chováním vozidla v mezních situacích.

*Zvláštní výbava
**k dispozici jako příplatková výbava u vozidla Solo