Безопасно пътуване
Conecto NGC

Безопасно пътуване

Системата против буксуване (ASR)* предотвратява превъртането на водещите колела. Допълнително подкрепа по отношение на безопасността предлага и електропневматичната спирачна система (EBS). Чрез нея спирачният път се съкращава значително, тъй като спирачките се задействат по-бързо и прецизно. Своевременно спиране и предвидливо маневриране в условията на градския трафик осигуряват освен това системите Sideguard Assist* и новата Preventive Brake Assist*.

Електронната стабилизираща програма (ESP®) е активна система за повишаване на безопасността при движение и на стабилността на движение. Тя допринася чувствително за намаляване на опасността от занасяне на автомобила при движение по завои или при маневри за избягване на опасности. За целта в пътнодинамични критични ситуации целенасочено се регулират спирачните сили на всяко отделно колело, например когато автобусът в движение по завои се движи в граничната зона. Едновременно с това се намалява мощността на двигателя. Възможното „занасяне“ на автобуса така се предотвратява чрез фино дозирано спирачно действие в рамките на физичните възможности.

ESP® контролира също напречното ускорение на автобусите. Ако при дълго изнесени завои - като изходи от магистрали - или при бърза смяна на пътната лента движението на автобуса достигне критично състояние, скоростта на превозното средство автоматично се намалява, докато отново се постигне стабилност на движението. ESP® е сравнима с използваната в леките автомобили спирачна система, но нейните функции са адаптирани за използването в автобуси.

ASR предотвратява превъртането на задвижващите колела по два начина. От една страна, ASR минимизира превъртането на колелото чрез дозирани спирачни въздействия. От друга страна, въртящият момент на двигателя се регулира чрез „електронния педал на газта“. Също и при пълна газ в критични ситуации двигателят предоставя само толкова мощност, колкото може да предадат задвижващите колела – едно голямо предимство за безопасността при потегляне и стабилността на движение.

При потегляне се контролират действащите върху задвижващите колела въртящи моменти и оборотите на колелата. Разпределянето на въртящия момент при това се управлява така, че се предотвратява превъртане. Така постоянно е гарантирано оптимално силово предаване.

ASR подпомага водача при ускоряване да минимизира превъртането на задвижващите колела и чрез това опасността от странично занасяне на задната част на автомобила (задвижване на задните колела). Точно при двигателите с голям въртящ момент ASR предлага по този начин повече комфорт и увеличена безопасност при потегляне - особено при пътни платна с различно сцепление.

Начинът на действие на ABS: На всичките четири колела са поставени сензори, които идентифицират съответните обороти на колелата и подават информация към централен електронен блок за управление. Ако при спиране бъде достигната чувствителната точка на блокиране на колелата, колелото се поддържа точно на този праг чрез постоянно променяне на налягането. Само в рамките на една секунда спирачното налягане може при това да бъде многократно увеличено и намалено.

При спиране непрекъснато се регистрират всички сили, действащи върху колелата, и поведението при търкаляне. Действащите върху колелата спирачни сили се разпределят така, че да не блокира колело и управляемостта на автомобила се запазва до голяма степен.

През декември 1970 г. Mercedes-Benz представи първата в света електронно регулируема ABS – революция в безопасността при движение и пътната безопасност. Чрез целенасочените електронни спирачни въздействия се предотвратява постоянно блокиране на колелата. Така рискът от загуба на стабилността на управление се минимизира и автомобилът може да бъде управляван в желаната посока на движение също и при пълно спиране. ABS-технологията образува основата за допълнително разработени електронни системи за безопасност, като електронната стабилизираща програма (ESP®) или спирачния асистент (BAS).

С превантивния спирачен асистент Mercedes-Benz предлага първия в света активен спирачен асистент за градски автобуси. Новата асистираща система за водача предупреждава за сблъсък с движещи се пешеходци, както и със стоящи или движещи се обекти и при остра опасност от сблъсък автоматично започва спирачна маневра с частично спиране. Предупредителната каскада и спирачното въздействие са разработени прецизно за използване в градско движение. При опасност от сблъсък с пешеходци, както и с подвижни или неподвижни обекти, превантивният спирачен асистент предупреждава водача както визуално, чрез светващ в червено триъгълник със символ на автомобил на централния дисплей, така също и акустично и едновременно с това задейства частично спиране. То се поддържа дотогава, докато или се намеси водачът, или автобусът спре. Основа на превантивния спирачен асистент е ново поколение на радарната технология: радарната система постоянно следи зона до 250 метра от лентата за движение пред автобуса и работи надеждно също и през нощта, и при неблагоприятни атмосферни условия.

Асистентът при завиване Sideguard Assist увеличава значително безопасността на незащитени участници в движението, особено в градовете, тъй като подпомага водача своевременното да идентифицира критични ситуации при завиване. Системата работи на няколко степени: В първата степен тя информира водача, във втората степен подава допълнително предупреждение. Ако в страничната зона на наблюдение се намира подвижен обект, на колоната А0 светва жълта LED-лампа с триъгълна форма. Тя интуитивно насочва вниманието към ситуацията в близост до автомобила. Допълнително се появява предупредително указание на централния дисплей. Ако водачът започне или продължи действие, което би могло да доведе до силен сблъсък, се подава допълнително съобщение: LED-лампата мига в червено със силна светлина и след това свети постоянно. Към това се добавя предупредителна вибрация на седалката на водача. Освен това Sideguard Assist предупреждава за неподвижни препятствия в кривата на завоя на автобуса и допълнително може да поеме задачата на асистент за смяна на пътната лента; при това той работи със същата последователност от предупреждения.

При наближаваща опасност правилната реакция на водача е също толкова важна, както и техническото оборудване. Идеалната основа за целта се осигурява от обучението по безопасност OMNIplus. Тук между другото в центъра на вниманието стои практическото опознаване на поведението на автомобила в гранични ситуации.

*Специално изпълнение
**Налична като специално оборудване при единичното превозно средство