Bezpečné jazdenie
Conecto NGC

Bezpečné jazdenie

Regulácia preklzávania hnacích kolies (ASR)* zabráni pretočeniu hnacích kolies. Dodatočnú podporu v otázkach bezpečností ponúka aj elektropneumatický brzdný systém (EBS). Vďaka nemu sa dráha zastavenia výrazne skráti, nakoľko brzdy reagujú rýchlejšie a presnejšie. Pre predvídateľné brzdenie a manévrovanie v mestskej premávke sa okrem toho postarajú asistent odbočovania (Sideguard Assist)* a nový asistent preventívneho brzdenia (Preventive Brake Assist)*.

Elektronický systém stabilizácie (ESP®) je aktívny systém, ktorý je určený na zvyšovanie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Citeľne prispieva k znižovaniu nebezpečenstva šmyku počas jázd v zákrutách alebo pri vyhýbacích manévroch. V situáciách, ktoré sú kritické z pohľadu jazdnej dynamiky, dochádza k cielenej regulácii brzdných síl na každom kolese, napríklad keď sa autobus počas jázd v zákrutách pohybuje v hraničnej oblasti. Zároveň sa znižuje aj výkon motora. Jemne dávkovaným brzdením sa tým v rámci fyzikálnych možností zabráni možnému vybočeniu autobusu z jazdnej dráhy.

ESP® okrem toho monitoruje aj priečne zrýchlenie autobusov. Ak autobus v dlhých zákrutách, napríklad pri výjazdoch z diaľnice alebo pri rýchlych zmenách jazdného pruhu dosiahne kritický jazdný stav, rýchlosť vozidla sa začne automaticky znižovať, až kým sa neobnoví jazdná stabilita. Systém ESP® je porovnateľný so systémom v osobných motorových vozidlách, avšak poskytuje funkcie, ktoré sú prispôsobené použitiu v autobuse.

ASR zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies dvoma spôsobmi. Na jednej strane zabraňuje pretáčaniu kolesa dávkovanými zásahmi bŕzd. Na druhej strane sa prostredníctvom „elektronického plynového pedála“ reguluje krútiaci moment motora. Aj pri plnom plyne poskytuje motor v kritických situáciách len toľko výkonu, koľko hnacie kolesá dokážu preniesť – veľká výhoda pre bezpečnosť pri rozjazde a jazdnú stabilitu.

Pri rozjazde sa sledujú krútiace momenty pôsobiace na hnacie kolesá a otáčky kolies. Rozdeľovanie momentu sa pritom riadi tak, aby sa zabránilo pretáčaniu. Týmto spôsobom je neustále zabezpečený optimálny tok sily.

ASR pomáha vodičovi minimalizovať pretáčanie hnacích kolies pri zrýchľovaní, a tým aj nebezpečenstvo vybočenia zadnej časti vozidla (náhon na zadné kolesá). ASR tak najmä v prípade motorov s vysokým krútiacim momentom poskytuje vyšší komfort a zvýšenú bezpečnosť – najmä na vozovke s rozdielnou priľnavosťou.

Spôsob fungovania ABS: na všetkých štyroch kolesách sú umiestnené snímače, ktoré rozpoznávajú aktuálne otáčky kolies a informujú centrálny riadiaci prístroj. Ak sa pri brzdení dosiahne citlivý bod zablokovania kolies, prostredníctvom zmien tlaku sa koleso udržiava práve na tomto prahu.V priebehu jednej sekundy sa pritom tlak v brzdovej sústave môže viackrát zvýšiť a zase znížiť.

Pri brzdení sa neustále sledujú všetky sily pôsobiace na kolesá, ako aj vlastnosti odvaľovania. Brzdné sily pôsobiace na kolesá sa rozdeľujú tak, aby sa nezablokovalo ani jedno koleso a vozidlo bolo plne ovládateľné.

V decembri 1970 predstavila značka Mercedes-Benz prvý elektronicky regulovateľný protiblokovací systém ABS na svete – bola to revolúcia v oblasti bezpečnosti jazdy a cestnej premávky. Cielenými elektronickými zásahmi bŕzd sa zabraňuje trvalému zablokovaniu kolies. Riziko straty stability riadenia sa tak minimalizuje a vozidlo možno riadiť v želanom smere jazdy aj pri brzdení naplno. Technológia ABS predstavuje základ pre všetky pokročilejšie elektronické bezpečnostné systémy ako elektronický systém stabilizácie (ESP®) alebo asistent brzdenia (BAS).

 

V podobe asistenta preventívneho brzdenia ponúka Mercedes-Benz prvého aktívneho asistenta brzdenia pre mestské autobusy na svete. Nový asistenčný systém varuje pred kolíziami s pohybujúcimi sa chodcami, ako aj stojacimi alebo pohyblivými objektmi a pri akútnom nebezpečenstve kolízie automaticky spustí brzdný manéver prostredníctvom čiastočného brzdenia. Postupnosť varovaní a zásah bŕzd sú precízne dimenzované na použitie v mestskej premávke. Keď hrozí kolízia s chodcami, prípadne pohyblivými alebo stojacimi objektmi, asistent preventívneho brzdenia upozorní vodiča vizuálne prostredníctvom červeného svietiaceho trojuholníka so symbolom vozidla na centrálnom displeji, ako aj zvukovo a súčasne spustí čiastočné brzdenie. Brzdenie sa bude udržiavať dovtedy, kým vodič nezasiahne alebo kým sa autobus nezastaví. Základ asistenta preventívneho brzdenia tvorí nová generácia radarovej technológie: radarový systém neustále sleduje jazdný pruh do 250 metrov pred vozidlom a pracuje spoľahlivo aj v noci a za nepriaznivých poveternostných podmienok.

Asistent odbočovania Sideguard Assist výrazne zvyšuje bezpečnosť nechránených účastníkov cestnej premávky najmä v mestách, pretože pomáha vodičovi včas rozpoznať kritické situácie pri odbočovaní. Systém pracuje na viacerých úrovniach: na prvej úrovni informuje vodič, na druhej úrovni navyše vydá aj varovanie. Ak sa v bočnej monitorovej oblasti nachádza pohyblivý objekt, na žlto sa rozsvieti trojuholníkové svietidlo s LED, ktoré je umiestnené v stĺpiku A0. Toto svietidlo intuitívne prenesie pozornosť na situáciu vedľa vozidla. Okrem toho sa na displeji zobrazí výstražná informácia. Ak vodič začne vykonávať činnosť, ktorá môže spôsobiť kolíziu, alebo ak pokračuje v takejto činnosti, systém vydá ďalšie varovanie: svietidlo s LED začne intenzívne blikať červeným svetlom a následne bude svietiť stálym červeným svetlom. K tejto výstrahe sa ešte pridá varovanie vibráciou v sedadle vodiča. Asistent odbočovania Sideguard Assist varuje aj pred stacionárnymi prekážkami v odbočovacom oblúku autobusu a dokáže dodatočne prevziať úlohu asistenta zmeny jazdného pruhu, pričom pracuje s rovnakou postupnosťou upozornení.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva je správna reakcia vodiča rovnako dôležitá ako technická výbava vozidla. Ideálny základ poskytujú bezpečnostné tréningy OMNIplus. Stredobodom pozornosti sú okrem iného aj praktické poznatky o správaní vozidla v hraničných situáciách.

*Mimoriadna výbava
**k dispozícii ako mimoriadna výbava v sólo autobusoch