Sécurité en cours <br>de trajet
Conecto

Sécurité en cours
de trajet

Predbežné brzdenie a manévrovanie v mestskej premávke zaisťuje Sideguard Assist 2*, ktorý vďaka novej koncepcii senzorov ešte presnejšie varuje pred rizikom kolízie s chodcami a cyklistami v zákrutách. Teraz sa používa aj na strane vodiča, vďaka čomu je aj odbočovanie doľava bezpečnejšie. Nový Frontguard Assist monitoruje priestor priamo pred autobusom a varuje vodiča, ak hrozí kolízia. Voliteľný preventívny brzdový asistent Preventive Brake Assist 2 rozpozná prekážky, chodcov a cyklistov pred vozidlom, upozorní vodiča a súčasne spustí čiastočné brzdenie. Pre ešte väčšiu bezpečnosť môže byť Conecto vybavené 360° kamerovým systémom (270° pre kĺbové Conecto), ktorý zaisťuje optimálny prehľad aj v náročných situáciách. Namiesto klasických zrkadiel Mercedes-Benz teraz ponúka MirrorCams aj pre Conecto.

V závislosti od vozidla sa snímky zobrazujú na 7" a 15" monitoroch. Dva displeje s vysokým rozlíšením zobrazujú rôzne zorné polia. Fotodiódy integrované v monitoroch detegujú dopadajúce svetlo a individuálne prispôsobujú jas príslušného monitora. Na uľahčenie vyhodnocovania záberov vodičovi majú 15" varianty tri rôzne vodiace čiary. Spolu s trvalo kalibrovanou koncovou čiarou vozidla pomáha vodičovi čiara vzdialenosti pri hodnotení približujúcich sa objektov. Prekrytie asistenta predbiehania sa aktivuje od rýchlosť 10 km/h s blikaním pre bezpečnú asistenciu pri predbiehaní alebo odbočovaní. Okrem toho je v monitore nainštalovaný displej pre asistenta mŕtveho uhla.

Moderný systém MirrorCam poskytuje jasný a úplný pohľad na cestnú premávku. Vybavený kamerami s vysokým rozlíšením zvyšuje bezpečnosť jazdy a minimalizuje riziko nehôd. Rozšírené zorné pole umožňuje vodičovi vidieť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí. Tým sa eliminuje mŕtvy uhol pri odbočovaní vpravo.

Frontguard Assist je pokročilý systém, ktorý bol špeciálne vyvinutý s cieľom varovať vodičov pred chodcami nachádzajúcimi sa bezprostredne pred vozidlom a tiež ich varovať pred hroziacou nehodou. Či už sa rozbiehate alebo jazdíte pomaly (do 15 km/h), inteligentný asistenčný systém dokáže rozpoznať potenciálne kolízie s nechránenými účastníkmi cestnej premávky.

Interakcia radarových snímačov a prednej kamery nepretržite monitoruje priestor až 4 m pred vozidlom a 0,5 m na každú stranu vozidla. To umožňuje rozpoznanie chodcov a cyklistov v nebezpečnej zóne. Kombinácia rôznych výstražných signálov zabezpečuje, že vodič je vizuálne a akusticky upozornený na potenciálne nebezpečenstvá a hroziace kolízie.

Inovatívny asistent dopravných značiek ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie na ceste. Vďaka podpore GPS a kamery sa rýchlosť vozidla neustále porovnáva s aktuálnymi dopravnými predpismi.

Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vyhradenú a vhodnú spätnú väzbu v prípade prekročenia povolenej rýchlosti. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému panelu dostáva vodič vizuálne aj zvukové signály, ktoré okamžite upozorňujú na rýchlosť.

Asistent dopravných značiek (TSA)

Asisten sledovania pozornosti Attention Assist (AtAs) je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý môže pomôcť zabrániť mikrospánku. Prispieva tak k zlepšeniu bezpečnosti jazdy najmä na dlhých cestách a pri jazde v noci. Systém vizuálne a akusticky varuje vodiča, keď zaznamená typické príznaky nadmernej únavy alebo nepozornosti a vyzve ho, aby si urobil prestávku. Výstraha je nezávislá od elektronického záznamového zariadenia (ELD).

Asistent sledovania pozornosti sa aktivuje vždy po naštartovaní motora. Systém je možné deaktivovať alebo znova aktivovať prostredníctvom ovládacieho menu na centrálnom displeji. Výstraha sa zobrazí ako správa prostredníctvom indikácie na displeji ako symbol „kávovej šálky“ so správou „Attention Assist: Break“ a navyše zaznie varovný zvuk. Hlásenie je možné potvrdiť stlačením tlačidla OK na ľavom paneli združených tlačidiel na volante.

Elektronický stabilizačný systém (ESP®) je aktívny systém pre zvýšenie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Výrazne prispieva k zníženiu rizika šmyku pri zatáčaní alebo vyhýbavých manévroch. Dosahuje sa to špecifickou reguláciou brzdných síl na každom jednotlivom kolese v situáciách, keď je dynamika jazdy kritická, napríklad ak autobus jazdí na rýchlostnom limite v zákrutách. Súčasne sa zníži výkon motora. Možnému "rozbitiu" autobusu sa tak zabráni jemne dávkovaným brzdením - v medziach fyzikálnych možností. ESP® monitoruje okrem iného aj priečne zrýchlenie autobusu. Ak sa v dlhých zákrutách – ako sú výjazdy z diaľnice – alebo pri rýchlej zmene jazdného pruhu dostane autobus do kritickej jazdnej situácie, rýchlosť vozidla sa automaticky zníži, kým sa opäť nedosiahne jazdná stabilita.

ASR zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies dvoma spôsobmi. Na jednej strane zabraňuje pretáčaniu kolesa dávkovanými zásahmi bŕzd. Na druhej strane sa prostredníctvom „elektronického plynového pedála“ reguluje krútiaci moment motora.

Aj pri plnom plyne poskytuje motor v kritických situáciách len toľko výkonu, koľko hnacie kolesá dokážu preniesť – veľká výhoda pre bezpečnosť pri rozjazde a pre jazdnú stabilitu. Pri rozjazde sa sledujú krútiace momenty pôsobiace na hnacie kolesá a otáčky kolies. Rozdeľovanie momentu sa pritom riadi tak, aby sa zabránilo pretáčaniu. Týmto spôsobom je neustále zabezpečený optimálny tok sily.

ASR pomáha vodičovi minimalizovať pretáčanie hnacích kolies pri zrýchľovaní, a tým aj nebezpečenstvo vybočenia zadnej časti vozidla (náhon na zadné kolesá). ASR tak najmä v prípade motorov s vysokým krútiacim momentom poskytuje vyšší komfort a zvýšenú bezpečnosť – najmä na vozovke s rozdielnou priľnavosťou.

Systém regulácie pretáčania hnacích kolies (ASR)
Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jazdnú stabilitu počas kritických operácií brzdenia a zaisťuje, že vozidlo zostane ovládateľné. Brzdné sily pôsobiace na jednotlivé kolesá rozdeľuje ABS tak, že ani v prípade núdzového brzdenia sa žiadne koleso na dlhší čas nezablokuje a ovládateľnosť autobusu je do značnej miery zachovaná.

Riadiaca jednotka brzdovej elektroniky zaznamenáva aktuálnu rýchlosť kolies prostredníctvom pólových kolies a snímačov kolies. Pri brzdení systém riadi brzdový tlak na jednotlivých brzdových valcoch kolies prostredníctvom regulačných ventilov. Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

S preventívnym brzdovým asistentom Preventive Brake Assist 2 ponúka Daimler Buses druhú generáciu aktívneho brzdového asistenta. Systém varuje pred kolíziami s pohybujúcimi sa chodcami a cyklistami, ako aj stojacimi a pohybujúcimi sa objektami. V prípade vážneho rizika kolízie je vodič upozornený vizuálnou a akustickou výstrahou a automaticky sa spustí čiastočné brzdenie.

Výstražné svetlá a brzdný zásah sú špeciálne navrhnuté pre použitie v mestskej premávke. V prípade hroziacej kolízie s chodcami alebo cyklistami, ako aj s pohybujúcimi sa alebo stojacimi predmetmi, preventívny brzdový asistent 2 vydá varovanie. Vodič je varovaný vizuálne blikajúcim červeným trojuholníkom na centrálnom displeji a akusticky a súčasne iniciuje čiastočné brzdenie. Tento brzdný zásah je zachovaný buď dovtedy, kým vodič nezasiahne, situácia už nie je kritická alebo kým autobus nezastaví.

Sideguard Assist 2

Odbočovací asistent Sideguard Assist 2 je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý podporuje vodiča v kritických situáciách pri odbočovaní vpravo alebo odbočovaní vľavo, keď je viditeľnosť obmedzená. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal detegovať pohybujúce sa prekážky v rámci limitov systému a varoval vodiča, aby sa vyhol kritickým situáciám alebo znížil následky nehôd pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu.

Bočné oblasti vozidla sú neustále monitorované. V dôsledku toho sú vozidlá, chodci alebo cyklisti, ktorí sa môžu nachádzať v mŕtvom uhle, rozpoznaní na strane spolujazdca aj na strane vodiča. Radarový systém presne deteguje pohyby a varuje vodiča pred možnými kolíziami. Intuitívne používateľské rozhranie a jasné varovania umožňujú vodičovi jazdiť bezpečne a uvoľnene.

*Mimoriadna výbava
**k dispozícii ako mimoriadna výbava v sólo autobusoch