Икономичност
Conecto NGC

Икономичност

Conecto Diesel си струва. Справедливата цена за закупуване, двигателите Euro VI с нисък разход на гориво и дългите интервали за поддръжка осигуряват постигането на една много добра обща ефективност. Капацитетът му от 101 пътници облекчава не само цялостния Ви парк, но се отразява положително и върху баланса Ви.