Hybridteknologi
Citaro hybrid

Hybridteknologi

Grundfunktionen hos Citaro hybrid är mycket enkel: den skivformade och mycket robust konstruerade elmotorn är integrerad mellan förbränningsmotorn och automatlådan. Den fungerar bland annat som en generator under inbromsningen av bussen och omvandlar utrullningsenergin till elektricitet – vid inbromsning och när föraren tar bort foten från gaspedalen. Den genererade kraften lagras som elektrisk energi. Utan hybridteknik skulle denna energi som vunnits i återhämtningsfasen gå förlorad – Citaro-hybriden använder den och sparar därför: så fort bussen kör av stödjer elmotorn dieselmotorn med ytterligare vridmoment – ​​den så kallade boostfasen. På så sätt måste förbränningsmotorn tillfälligt ge mindre effekt vid dragning och sparar därför bränsle. Dessutom ger elmotorn stöd vid tomgång. Detta förbättrar förbränningsmotorns effektivitet och bidrar till en avsevärt minskad bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp.

Elmotorn ökar inte maxeffekten. Effekt och vridmoment hos Citaro hybrid förblir därför oförändrade i jämförelse med bussar av samma modell med ren förbränningsdrift. Förbränningsmotorns varvtal reduceras inte under boostfasen. Endast toppeffekten minskas oförnimbart och kompletteras genom elmotorn.

Samspelet mellan förbränningsmotorn för grundbelastningen och elmotorn för belastningstoppar ger hög energieffektivitet under drift. Komponenterna har en mycket robust konstruktion för att klara av kraftigt växlande belastning. Deras långa livslängd kan jämföras med den för konventionella förbränningsmotorer. Elmotorn är vattenkyld, levererar en effekt på upp till 14 kW och kan tillhandahålla ett vridmoment på upp till 220 Nm.

Den nya lättlöpande axeln med optimerad effektivitet i Citaro hybrid bidrar också till att öka driftsekonomin: Dels genom bränslebesparing till följd av lägre motstånd, dels genom lägre servicekostnader och ett förlängt serviceintervall – från 180 000 till 240 000 km.

Bussens elektronik omvandlar den elektriska energi som lagrats som likström till växelström för drivning av elmotorn. En platsbesparande vattenkylning ger ökad driftsäkerhet.

Med sin höga effekttäthet lagrar de innovativa suprakondensatorerna i kondensortekniken den elektriska energin från och för elmotorn på ett mycket platsbesparande och säkert sätt. De är utförmade för en kontinuerlig, snabb växling mellan laddning och urladdning i en vanlig stadsbusscykel och har en lång livslängd.

Den elektrohydrauliska styrningen ”intelligent eco steering” hör till standardutrustningen i Citaro hybrid och bidrar också till den höga energieffektiviteten. Den arbetar behovsanpassat och minskar bränsleförbrukningen i stadslinjetrafik.

* Inte för Low Entry-varianter.