Hybridteknologi
Citaro hybrid

Hybridteknologi

Grundfunktionen hos Citaro hybrid är mycket enkel: Den skivformade och mycket robusta elmotorn är inbyggd mellan förbränningsmotorn och automatväxellådan. Den arbetar bland annat som en generator när bussens hastighet minskar och omvandlar rörelseenergi till ström – när föraren bromsar in eller släpper foten från gasen. Den genererade strömmen sparas som elektrisk energi. Utan hybridteknik hade denna energi som utvinns i rekuperationsfasen gått förlorad – Citaro hybrid både använder den och sparar på samma gång. Så fort bussen börjar rulla från stillastående stöttar elmotorn diesel- eller gasaggregatet med sitt vridmoment – den så kallade boostfasen. På så sätt behöver förbränningsmotorn tidvis mindre effekt vid start och sparar därmed bränsle. Elmotorn stöder även tomgångsdriften. Det förbättrar förbränningsmotorns verkningsgrad och bidrar till en betydligt lägre bränsleförbrukning, vilket i sin tur minskar utsläppen.

Elmotorn ökar inte maxeffekten. Effekt och vridmoment hos Citaro hybrid förblir därför oförändrade i jämförelse med bussar av samma modell med ren förbränningsdrift. Förbränningsmotorns varvtal reduceras inte under boostfasen. Endast toppeffekten minskas oförnimbart och kompletteras genom elmotorn.

Samspelet mellan förbränningsmotorn för grundbelastningen och elmotorn för belastningstoppar ger hög energieffektivitet under drift. Komponenterna har en mycket robust konstruktion för att klara av kraftigt växlande belastning. Deras långa livslängd kan jämföras med den för konventionella förbränningsmotorer. Elmotorn är vattenkyld, levererar en effekt på upp till 14 kW och kan tillhandahålla ett vridmoment på upp till 220 Nm.

Den nya lättlöpande axeln med optimerad effektivitet i Citaro hybrid bidrar också till att öka driftsekonomin: Dels genom bränslebesparing till följd av lägre motstånd, dels genom lägre servicekostnader och ett förlängt serviceintervall – från 180 000 till 240 000 km.

Bussens elektronik omvandlar den elektriska energi som lagrats som likström till växelström för drivning av elmotorn. En platsbesparande vattenkylning ger ökad driftsäkerhet.

Med sin höga effekttäthet lagrar de innovativa suprakondensatorerna i kondensortekniken den elektriska energin från och för elmotorn på ett mycket platsbesparande och säkert sätt. De är utförmade för en kontinuerlig, snabb växling mellan laddning och urladdning i en vanlig stadsbusscykel och har en lång livslängd.

Den elektrohydrauliska styrningen ”intelligent eco steering” hör till standardutrustningen i Citaro hybrid och bidrar också till den höga energieffektiviteten. Den arbetar behovsanpassat och minskar bränsleförbrukningen i stadslinjetrafik.

* Inte för Low Entry-varianter.