Alla fakta
Citaro hybrid

Alla fakta

Den effektiva och kompakta hybridmodulen är speciellt utvecklad för linjetrafik i städer och tätbebyggelse. Den stöder de förbrukningsoptimerade diesel- och naturgasmotorerna i våra fjärrtrafiksbussar och står för driftsekonomi och hållbarhet. Mercedes-Benz har med sin innovativa hybridmodul för första gången gjort hybridteknik tillgänglig i hela världen som extrautrustning för en rad olika stads- och fjärrtrafiksbussar med OM 936-dieselmotorer och M 936-gasmotorer. Istället för en rad dyra, enskilda hybridbussar kan på så sätt många modeller i Mercedes-Benz stadsbusserie dra fördel av en billig och effektiv hybridteknik.

Citaro hybrid, 2 dörrar, 106 passagerare, 12,14 meter

Citaro K hybrid, 2 dörrar, 86 passagerare, 10,63 meter

Citaro G hybrid, 3 dörrar, 163 passagerare, 18,13 meter

Citaro LE hybrid, 2 dörrar, 106 passagerare, 12,17 meter 

Citaro NGT hybrid, 2 dörrar, 104 passagerare, 12,14 meter

Citaro hybrid Ü, 2 dörrar, 82 passagerare, 12,13 meter

Det nya regelverket UN ECE-R 118.02 kräver att nyregistrerade bussar från och med sommaren 2020 har genomgått ytterligare brandsäkerhetskontroller för material invändigt, i motorrummet och avgränsade uppvärmningsutrymmen. Eftersom största möjliga säkerhet är en grundläggande värdering för Daimler Buses och eftersom vi självfallet är skyldiga att följa de lagstadgade föreskrifterna kommer framför allt alla material som används invändigt i våra bussar att kontrolleras och vid behov konstruktionsmässigt ändras.

Förändringarna vad gäller plast går inte att märka varken visuellt eller taktilt. Inom ramen för kvalificeringen enligt UN ECE-R118.02 kommer även vår kollektion med material för sätesklädsel att ändras. En begränsning kommer endast att finnas vad gäller mängden färger och mönster (designer). De höga kvalitetskraven hos Daimler Buses på materialen i klädselkollektionen vad gäller de textilmässiga kraven kommer även i fortsättningen att hålla samma höga nivå. Vi ber om förståelse för att dessa konstruktiva optimeringar för er säkerhets skull kan komma att förändra de taktila egenskaperna och utseendet hos de material som avbildas på vår hemsida.

Den framåtblickande hybridtekniken finns tillgänglig för en rad stads- och fjärrtrafiksbussar från Mercedes-Benz. All information om dessa modeller finns här: