Kör säkert
Citaro hybrid

Kör säkert

En rad olika assistanssystem hjälper föraren. Mercedes-Benz var till exempel den första tillverkaren att använda låsningsfria bromsar (ABS) och det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) i sina bussar. Citaro G hybrid är utrustad med Articulation Turntable Controller (ATC) som säkerställer optimala styregenskaper tack vare snabb, behovsanpassad hydrauldämpning. Antispinnregleringen (ASR) förhindrar att drivhjulen spinner. Det elpneumatiska bromssystemet (EBS) förkortar bromssträckan avsevärt genom snabbare och precisare ansättning av bromsarna. Nya Preventive Brake Assist och Sideguard Assist står för prediktiv bromsning och manövrering.

Den nästan underhållsfria hybridlagringsmodulen befinner sig utanför kollisionsområdet – baktill på taket. Genom innovativ 48 V lågspänningsteknik utgör den nya Citaro-hybriden ingen ökad säkerhetsrisk.

Vid hotande fara är förarens reaktion lika viktig som fordonets tekniska utrustning. OMNIplus säkerhetsutbildning skapar optimala förutsättningar för att föraren ska reagera på rätt sätt. Föraren får bland annat rent praktiskt lära känna sitt fordon och vad som händer i kritiska situationer.