Intouro

Intouro hybrid

Ny drivline for bedre økonomi: Med hybridmodulet sparer Intouro hybrid op til fem procent brændstof og er dermed specialist i bymæssig regionaltrafik.

Intouro fra Mercedes-Benz understreger i den nye hybridversion enestående effektivitet. Den er omkostningsbevidst, alsidig og pålidelig og egner sig til mange forskellige anvendelsesformål. Med den ekstra elmotor bliver den nu endnu mere værdifuld for dig – især i landevejstrafikken tæt på byerne. Her kan man udnytte de brændstofbesparende egenskaber optimalt.

Brug stop-and-go-funktionen til at tilføre ny energi. I den ny Intouro hybrid fra Mercedes-Benz arbejder en ekstra elmotor som generator i bussens bremse- og påløbsfaser. Den strøm, der konverteres fra bremseenergien, står til rådighed for at understøtte forbrændingsmotoren i tomgang, ved igangsætning, men også ved acceleration. Det kan især inden for by-, linje- eller shuttle- trafik spare op til fem procent brændstof. Således tilbagebetaler Intouro hybrid med hvert stop sine investeringsomkostninger stykke for stykke. Fås nu til modellerne Intouro, Intouro M og Intouro K.

Hybridteknikken i Intouro hybrid er både enkel og overbevisende. Den energi, der genvindes ved rekuperation, lagres i kondensatorer, også kendt som supercaps. De er ideelle til løbende skift mellem ladning og aflæsning ved standsning og igangsætning. Den anden kernekomponent i denfossile hybriddrivline er elmotoren. Aggregatet anvendes ved Intouro hybrid mellem forbrændingsmotoren og automatgearkassen. Den har en ydelse på 14 kW og et drejningsmoment på 220 Nm. Elmotoren understøtter forbrændingsmotoren ved høje ydelseskrav. Den tjener dog ikke til forøgelse af den maksimale ydelse, og derfor forbliver angivelserne for regionalbussens ydelse og drejningsmoment uændrede. Elmotoren aflaster derimod forbrændingsmotoren og kan på den måde sænke brændstofforbruget mærkbart. Sammenlignet med andre hybridmotorer giver Intouro hybrid afkald på unødvendig spænding: I stedet for et dyrt højspændingsnet råder den over et separat 48-volt-net. Det hører til lavvoltsteknikken og er derfor ufarligt at håndtere. Også her viser den ny Intouro hybrid sig altså fra sin ukomplicerede side.

Bilen med 48 V-hybridsystem imponerer med større rentabilitet og bæredygtighed takket være lavere brændstofforbrug og reduktion af udstødningsemissioner. Til dette formål understøttes dieselmotoren af et højeffektivt hybridmoduls drivkraft. Modulets 14 kW-elmotor genererer energi ved rulning og bremsning, ved igangsætning og i tomgang understøtter den dermed dieselmotoren. Systemet har en selvstændig energistyring og dermed uforandrede køreegenskaber og normal betjening for føreren.

Ukompliceret teknik uden højspændingsnet: I stedet for besværligt højspændingsnet råder det over et separat 48-volt-net. Det hører til lavvoltsteknikken og er ufarligt at håndtere.

Systemet består af en elmotor, en inverter (omformer), to hukommelsesmoduler (MildHybridStorages) på taget og et ekstra kølekredsløb til eMotor og inverter. Den skiveformede og meget robust konstruerede elmotor er integreret mellem forbrændingsmotoren og automatgearkassen. Den arbejder bl.a. som generator, når bussen bremser, og omdanner påløbsenergi til strøm – ved opbremsning og når gassen slippes (rekuperation). Den genererede strøm lagres som elektrisk energi i hukommelsesmodulerne.

Så snart bussen sætter i gang fra stilstand, understøtter elmotoren dieselaggregatet med dets drejningsmoment – den såkaldte boost-fase. På den måde skal forbrændingsmotoren i perioder yde mindre ved igangsætning og sparer således brændstof. Desuden understøtter elmotoren tomgangsdriften. Det forbedrer forbrændingsmotorens virkningsgrad og bidrager til et markant reduceret brændstofforbrug og dermed reducerede emissioner. Hybridsystemets sikkerhedskoncept er baseret på en lav spænding på 48 V DC (jævnstrøm). Dermed kan der gives afkald på omfattende kurser for kørepersonale og værkstedspersonale samt på specialværktøj og specielle reservedele.