Intouro

Intouro hybrid

Nový pohon pro vyšší hospodárnost: Díky hybridnímu modulu ušetří Intouro hybrid až pět procent paliva, což z něj činí specialistu na meziměstskou dopravu.

Nové Intouro od Mercedes-Benz v novém hybridní verze má vynikající efektivitu. Úsporný, všestranný a spolehlivý, je vhodný pro různé účely. S přídavným elektromotorem je pro Vás nyní ještě cennější – zejména v meziměstském provozu blízko města. Tam může optimálně využít své vlastnosti pro úsporu paliva.

Využijte Stop-and-go provoz k načerpání nové energie. V novém hybridním Intouru od Mercedes-Benz funguje při brzdění a přejíždění autobusu přídavný elektromotor jako generátor. Takto přeměněná elektřina z brzdné energie je opět k dispozici pro podporu spalovacího motoru při volnoběhu, při rozjezdu, ale i při akceleraci. To může ušetřit až pět procent paliva, zejména v pravidelné, kyvadlové nebo závodní dopravě v blízkosti města. Hybrid Intouro tak splácí své investiční náklady kus po kuse při každém zastavení. Nyní k dispozici pro modely Intouro, Intouro M a Intouro K.

Hybridní technologie hybridního vozu Intouro je stejně jednoduchá jako přesvědčivá. Energie získaná rekuperací se ukládá do kondenzátorů, známých také jako supercaps. Jsou ideální pro plynulé střídání nabíjení a vybíjení při zastavování a rozjezdu. Druhou stěžejní součástí jeho pokročilé hybridní pohonné jednotky je elektromotor. Agregát je použit v hybridním Intouro mezi spalovacím motorem a automatickou převodovkou. Jeho výkon je 14 kW, točivý moment 220 Nm. Elektromotor podporuje spalovací motor při vysokých požadavcích na výkon. Neslouží však ke zvýšení maximálního výkonu, proto údaje pro výkon a točivý moment meziměstského autobusu zůstávají nezměněny. Elektromotor spíše odlehčuje spalovacímu motoru a dokáže tak znatelně snížit spotřebu paliva. V porovnání s jinými hybridními pohony se Intouro hybrid obejde bez zbytečného napětí: Místo složité vysokonapěťové sítě má samostatnou 48voltovou síť. Řadí se mezi nízkonapěťové technologie a proto je použití bezpečné. I zde ukazuje nový hybrid Intouro svou nekomplikovanou stránku.

Vozidlo s 48V hybridním systémem zaujme vyšší hospodárností a udržitelností díky nižší spotřebě paliva a snížení emisí výfukových plynů. Vznětový motor je podporován hnací silou vysoce účinného hybridního modulu. Elektromotor modulu o výkonu 14 kW generuje energii při dojezdu a brzdění a podporuje tak vznětový motor při startování a volnoběhu. Systém má soběstačný energetický management a tím nezměněné jízdní chování a známé ovládání pro řidiče.

Jednoduchá technologie bez vysokonapěťové sítě: Místo složité vysokonapěťové sítě má samostatnou 48voltovou síť. Patří do nízkonapěťové techniky a manipulace s ním není nebezpečná.

Systém se skládá z elektromotoru, invertoru, dvou akumulačních modulů (MildHybridStorages) na střeše a přídavného chladicího okruhu pro elektromotor a invertor. Diskovitý a velmi robustní elektromotor je integrován mezi spalovací motor a automatickou převodovku. Mimo jiné funguje jako generátor při zpomalování autobusu a přeměňuje posuvnou energii na elektřinu – při brzdění a uvolňování akcelerátoru (rekuperace). Vyrobená elektřina se ukládá jako elektrická energie v akumulačních modulech.

Jakmile se autobus rozjede, elektromotor podpoří vznětový motor svým točivým momentem – tzv. boost fáze. Spalovací motor tak musí někdy při startování vynaložit menší výkon a šetřit tak palivo. Elektromotor navíc podporuje chod naprázdno. To zlepšuje účinnost spalovacího motoru a přispívá k výraznému snížení spotřeby paliva a tím ke snížení emisí. Bezpečnostní koncepce hybridního systému je založena na nízkém napětí 48 V-DC (stejnosměrný proud). Odpadají tak rozsáhlá školení pro řidiče a personál dílen, stejně jako speciální nářadí nebo speciální náhradní díly.