Komfort
Citaro hybrid

Komfort

Presedlanie bez prestavovania. V interiéri je vozidlo Citaro hybrid prakticky na nerozoznanie od rovnakých konštrukčných variantov so spaľovacím motorom. To je výhoda najmä pre vodiča – na jeho pracovisku zostáva všetko rovnaké, keď z vozidla Citaro so spaľovacím motorom presedlá na vozidlo Citaro hybrid. Prístrojová doska, ergonomicky rozmiestnené ovládacie prvky a multifunkčný volant sú nezmenené a nie sú prítomné žiadne ďalšie spínače alebo displeje. Vozidlo Citaro hybrid možno z vyššie namontovaného sedadla vodiča s optimálnym výhľadom dookola riadiť a ovládať tak pohodlne ako každé iné vozidlo Citaro. O jasný výhľad sa pritom starajú stierače AquaBlade ®, ktoré vďaka svojmu dynamickému tvaru znižujú spotrebu a hlučnosť počas jazdy. Prestavovanie na novom pracovisku vodiča alebo školenie pre vodiča tak nie sú potrebné.

Vozidlo Citaro hybrid ponúka svojim cestujúcim presnú tú istú mieru komfortu ako ostatné osvedčené modely Citaro. Hybridná technika, ktorú cestujúci a vodič nevidia, žiadnym spôsobom neobmedzuje jednotlivé prvky výbavy v interiéri. Už pri nastupovaní sa človek cíti správne pozdvihnutý. O to sa okrem iného starajú veľkorysý priestorový koncept, príjemné sedadlá, ergonomicky optimalizované tyče na držanie a pohodlná výška na státie. Individuálne pre každé plánované použitie si možno zvoliť rôzne varianty výbavy. Tak si každý nájde ideálne vozidlo pre svoj účel použitia. V závislosti od variantu výbavy môžu cestu vo vozidle spríjemniť výkonná klimatizácia*, integrované strešné kúrenie a vykurovacie telesá na bočných stenách.

Jediný rozdiel medzi vozidlom Citaro hybrid a vozidlami rovnakého konštrukčného radu s čisto spaľovacím motorom: Z dôvodu prítomnosti porovnateľne ľahkých hybridných komponentov s hmotnosťou 156 kg sa kapacita autobusu pri teoretickom maximálnom obsadení znižuje o tri miesta na státie. V prevádzke by to však nemalo zohrávať žiadnu významnú rolu.

* Systém klimatizácie a chladnička vášho vozidla sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluórovaný skleníkový plyn. Na príslušných zariadeniach sa nachádzajú informačné štítky s podrobnými údajmi o použitom druhu chladiva. Rešpektujte informácie v návode na obsluhu vášho vozidla. Presnejšie údaje nájdete v príslušnej brožúre s technickými informáciami.