Hybridná technológia
Citaro hybrid

Hybridná technológia

Základná funkcia vozidla Citaro hybrid je veľmi jednoduchá: Kotúčovitý a veľmi robustne skonštruovaný elektromotor je integrovaný medzi spaľovacím motorom a automatickou prevodovkou. Okrem iného pracuje počas spomaľovania autobusu ako generátor a premieňa hnaciu energiu na elektrický prúd – pri brzdení a uvoľnení plynového pedála. Vygenerovaný elektrický prúd sa ukladá vo forme elektrickej energie. Bez hybridnej techniky by došlo k strate tejto energie získanej počas fázy rekuperácie – Citaro hybrid ju využíva a súčasne šetrí. Pri rozjazde autobusu pomáha elektromotor naftovému agregátu svojím krútiacim momentom – ide o takzvanú "boost" fázu. Týmto spôsobom môže spaľovací motor pri rozjazde dočasne aplikovať nižší výkon, vďaka čomu dochádza k úspore paliva. Elektromotor navyše pomáha aj pri voľnobehu. To zlepšuje stupeň účinnosti spaľovacieho motora a prispieva k výrazne nižšej spotrebe pohonných hmôt a tým pádom k nižším emisiám.

Elektromotor pritom neslúži na zvýšenie maximálneho výkonu. Preto zostávajú výkon a krútiaci moment vozidla Citaro hybrid v porovnaní s konštrukčne rovnakým, čisto spaľovacím pohonom nezmenené. Počet otáčok spaľovacieho motora sa počas "boost" fázy neznižuje. Dochádza len k nebadateľnému zníženiu špičkového výkonu a k jeho doplneniu elektromotorom.

Súhra spaľovacieho motora pre základné zaťaženie a elektromotora pre špičkové zaťaženie sa počas jazdy stará o vysokú mieru energetickej efektivity pohonu. Komponenty dimenzované pre výrazne sa meniace zaťaženia sú skonštruované veľmi robustne. Ich dlhá životnosť je porovnateľná s komponentmi bežných spaľovacích pohonov. Elektromotor je chladený vodou, poskytuje výkon až 14 kW a dodáva krútiaci moment až 220 Nm.

K vyššej hospodárnosti vozidla Citaro hybrid prispieva aj nová náprava s ľahkým chodom a optimalizovanou účinnosťou: na jednej strane vďaka úsporám paliva v dôsledku nižšieho odporu pri chode a na druhej strane vďaka nižšej náročnosti údržby a predĺženému intervalu údržby – zo 180 000 na 240 000 km.

Jeho elektronika premieňa elektrickú energiu uloženú vo forme jednosmerného prúdu na striedavý prúd pre pohon elektromotora. O vysokú prevádzkovú bezpečnosť sa stará priestorovo úsporné vodné chladenie.

Inovatívne superkondenzátory s kondenzátorovou technológiou a so svojou vysokou výkonovou hustotou priestorovo veľmi úsporne a bezpečne ukladajú elektrickú energiou z elektromotora resp. pre elektromotor. Sú dimenzované pre neustále a rýchle zmeny medzi nabíjaním a vybíjaním v cykle typickom pre mestské autobusy a disponujú dlhou životnosťou.

K vysokej energetickej efektivite vo vozidle Citaro hybrid sériovo prispieva aj elektrohydraulické riadenie „intelligent eco steering“. Funguje optimálne s ohľadom na potreby a takisto prispieva k zníženej spotrebe paliva v mestskej linkovej doprave.

*Nie v prípade variantov Low Entry.