Všetky fakty
Citaro hybrid

Všetky fakty

Efektívny a kompaktný hybridný modul bol špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal nároky linkovej dopravy v mestách a prímestských oblastiach. Pomáha naftovým motorom s optimalizovanou spotrebou v našich mestských a prímestských autobusoch, a preto reprezentuje hospodárnosť a trvalú udržateľnosť. Spoločnosť Mercedes-Benz so svojím inovatívnym hybridným modulom ako celosvetovo prvý výrobca sprístupnila hybridnú techniku ako mimoriadnu výbavu pre mimoriadne širokú paletu mestských a prímestských autobusov s naftovými motormi OM 936. Mnohé modely mestských autobusov značky Mercedes-Benz preto na rozdiel od drahých svojráznych hybridných autobusov profitujú z cenovo výhodnej a efektívnej hybridnej technológie.

Citaro hybrid, 2x dvere, 106 cestujúcich, 12,14 metra

Citaro K hybrid, 2x dvere, 86 cestujúcich, 10,63 metra

Citaro G hybrid, 3x dvere, 163 cestujúcich, 18,13 metra

Citaro LE hybrid, 2x dvere, 106 cestujúcich, 12,17 metra 

Citaro hybrid Ü, 2x dvere, 82 cestujúcich, 12,13 metra

Nové znenie predpisu UN ECE-R 118.02 vyžaduje v prípade novo zaregistrovaných autobusov od leta 2020 vykonanie prídavných skúšok požiarnej odolnosti pre materiály použité v interiéri vozidla, motorovom priestore a v oddelených priestoroch kúrenia. Keďže pre spoločnosť Daimler Buses predstavuje maximálna bezpečnosť základnú hodnotu a dodržiavanie zákonných požiadaviek samozrejmú povinnosť, tak v súčasnosti prebiehajú skúšky najmä všetkých materiálov použitých v interiéri našich autobusov a v prípade potreby sa vykonáva ich konštrukčná zmena.

Zmeny v oblasti plastov nie sú pritom badateľné ani opticky ani dotykovo. V rámci kvalifikácie v súlade s predpisom UN ECE-R118.02 sa zmení aj kolekcia našich materiálov pre poťahy sedadiel. Táto zmena bude mať za následok len obmedzenie rozmanitosti farebných odtieňov a vzorovaní (vzorov). Vysoké kvalitatívne požiadavky kladené spoločnosťou Daimler Buses na poťahové materiály kolekcie, ktoré sa týkajú ich textilnej kvality, zostávajú aj naďalej zachované na existujúcej vysokej úrovni. V súvislosti s tým, že v dôsledku týchto konštrukčných optimalizácií zameraných na bezpečnosť môže dôjsť k zmene dotykových a optických vlastností materiálov znázornených na tejto internetovej stránke, vás prosíme o vaše porozumenie.

Perspektívna hybridná technika je k dispozícii pre mnohé mestské a prímestské autobusy Mercedes-Benz. Všetky informácie o týchto modeloch nájdete tu: