Všetky fakty
Citaro hybrid

Všetky fakty

Efektívny a kompaktný hybridný modul bol špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal nároky linkovej dopravy v mestách a prímestských oblastiach. Pomáha naftovým motorom a motorom na zemný plyn s optimalizovanou spotrebou v našich mestských a prímestských autobusoch, a preto reprezentuje hospodárnosť a trvalú udržateľnosť. Spoločnosť Mercedes-Benz so svojím inovatívnym hybridným modulom ako celosvetovo prvý výrobca sprístupnila hybridnú techniku ako mimoriadnu výbavu pre mimoriadne širokú paletu mestských a prímestských autobusov s naftovými motormi OM 936 a motormi M 936 na zemný plyn. Mnohé modely mestských autobusov značky Mercedes-Benz preto na rozdiel od drahých svojráznych hybridných autobusov profitujú z cenovo výhodnej a efektívnej hybridnej technológie.

Citaro hybrid, 2x dvere, 106 cestujúcich, 12,14 metra

Citaro K hybrid, 2x dvere, 86 cestujúcich, 10,63 metra

Citaro G hybrid, 3x dvere, 163 cestujúcich, 18,13 metra

Citaro LE hybrid, 2x dvere, 106 cestujúcich, 12,17 metra 

Citaro NGT hybrid, 2x dvere, 104 cestujúcich, 12,14 metra

Citaro hybrid Ü, 2x dvere, 82 cestujúcich, 12,13 metra

Nové znenie predpisu UN ECE-R 118.02 vyžaduje v prípade novo zaregistrovaných autobusov od leta 2020 vykonanie prídavných skúšok požiarnej odolnosti pre materiály použité v interiéri vozidla, motorovom priestore a v oddelených priestoroch kúrenia. Keďže pre spoločnosť Daimler Buses predstavuje maximálna bezpečnosť základnú hodnotu a dodržiavanie zákonných požiadaviek samozrejmú povinnosť, tak v súčasnosti prebiehajú skúšky najmä všetkých materiálov použitých v interiéri našich autobusov a v prípade potreby sa vykonáva ich konštrukčná zmena.

Zmeny v oblasti plastov nie sú pritom badateľné ani opticky ani dotykovo. V rámci kvalifikácie v súlade s predpisom UN ECE-R118.02 sa zmení aj kolekcia našich materiálov pre poťahy sedadiel. Táto zmena bude mať za následok len obmedzenie rozmanitosti farebných odtieňov a vzorovaní (vzorov). Vysoké kvalitatívne požiadavky kladené spoločnosťou Daimler Buses na poťahové materiály kolekcie, ktoré sa týkajú ich textilnej kvality, zostávajú aj naďalej zachované na existujúcej vysokej úrovni. V súvislosti s tým, že v dôsledku týchto konštrukčných optimalizácií zameraných na bezpečnosť môže dôjsť k zmene dotykových a optických vlastností materiálov znázornených na tejto internetovej stránke, vás prosíme o vaše porozumenie.

Perspektívna hybridná technika je k dispozícii pre mnohé mestské a prímestské autobusy Mercedes-Benz. Všetky informácie o týchto modeloch nájdete tu: