Bezpečnosť v prípade nehody
Citaro hybrid

Bezpečnosť v prípade nehody

Pred nehodou musí vodič reagovať rýchlo, aby odvrátil nebezpečenstvo. Zvýšenú bezpečnosť pritom poskytuje podvozok vozidla Citaro hybrid s presným vedením jazdnej stopy a pokojné riadenie. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave.

Skúška nárazom kyvadla podľa UNECE-R 29 pre najdôležitejšiu osobu na palube. Vo vozidle Citaro hybrid bola osobitná pozornosť venovaná bezpečnosti vodiča. Smernica UNECE-R 29 platná pre nákladné motorové vozidlá, ktorá od roku 1975 definuje priestor na prežitie vodiča nákladného motorového vozidla pri čelnom náraze, bola vo vozidle Citaro hybrid dobrovoľne uplatnená ako štandard. Skúškou nárazom kyvadla bolo overené dodržanie smernice UNECE-R 29.

Ochrana pri čelnom náraze odvodená od normy UNECE-R 29, ktorá sa prvýkrát používa pre mestské linkové autobusy, ako aj ešte tuhšia rebrová konštrukcia zvyšuje pasívnu bezpečnosť.

Autobus patrí k najbezpečnejším vozidlám – aj v mestskej premávke. Napriek tomu samozrejme nie je možné vylúčiť nehody. Značka Mercedes-Benz sa stará o to, aby následky nehody bolo čo najmenšie. Tak je napríklad zosilnenie bočných stien na vozidle Citaro hybrid dôležitým faktorom pre vysokú mieru pasívnej bezpečnosti. Okrem toho sa vo vozidle Citaro hybrid nachádzajú deliace steny, tyče na držania a špeciálne sedadlá, ktoré v prípade nárazu alebo prevrátenia vozidla absorbujú energiu. Dôležitá ochrana pre cestujúcich.

Pevnosť karosérie autobusu je podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu. Prostredníctvom odolnosti karosérie možno zabrániť následkom nehody. Vysokú pevnosť telesa autobusov značky Mercedes-Benz okrem iného zabezpečujú obvodové kruhové výstuhy. Pevnosť sa určuje podľa predpisu ECE-R 66/02. Tento predpis presne stanovuje „priestor na prežite“, ktorý musí byť pri nehode zabezpečený konštrukciou.

Výroba bezpečných vozidiel je hlavným cieľom ucelenej koncepcie bezpečnosti Mercedes-Benz. Táto koncepcia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú minimalizovať následky nehody. Dôležitou súčasťou našej práce je preto cielené poskytovanie informácií záchranným službám. Vďaka podrobným vedomostiam o našich vozidlách a ich bezpečnostných systémoch sa totiž záchranná služba dokáže rýchlejšie dostať k zraneným osobám. A tým zachrániť život.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva je správna reakcia vodiča rovnako dôležitá ako technická výbava vozidla. Ideálny základ poskytujú bezpečnostné tréningy OMNIplus. Stredobodom pozornosti sú okrem iného aj praktické poznatky o správaní vozidla v hraničných situáciách.

Nebezpečenstvo môžu predstavovať aj nepríjemní cestujúci. OMNIplus preto ponúka špeciálny komunikačný tréning, ktorý je venovaný rôznym stránkam komunikácie medzi ľuďmi, a individuálne sa zaoberá osobitnými aspektmi profesijnej praxe.