Hybridní technologie
Citaro hybrid

Hybridní technologie

Základní funkce hybridního Citara je velmi jednoduchá: velmi robustně konstruovaný elektromotor je integrován mezi spalovací motor a automatickou převodovku. Mimo jiné funguje jako alternátor při zpomalování autobusu a přeměňuje energii dojezdu na elektřinu – při brzdění i při sejmutí nohy z plynu. Vyrobená energie se ukládá jako elektrická energie. Bez hybridní technologie by se tato energie získaná ve fázi rekuperace ztratila – Citaro hybrid ji využívá a šetří: jakmile se autobus rozjede, elektromotor podpoří vznětový motor dodatečným točivým momentem – tzv. boost fáze. Tímto způsobem musí motor při rozjezdu dočasně poskytovat menší spalovací výkon a tím šetřit palivo. Elektromotor navíc poskytuje podporu při volnoběhu. To zlepšuje účinnost spalovacího motoru a přispívá k výraznému snížení spotřeby paliva a tím i emisí.

Elektromotor přitom neslouží ke zvýšení maximálního výkonu. Proto se výkon a točivý moment modelu Citaro hybrid oproti konstrukčně stejnému, čistě spalovacímu pohonu nijak nemění.Otáčky spalovacího motoru se v boost fázi nesnižují. Pouze se nepatrně sníží maximální výkon, který je doplněn elektromotorem.

Souhra spalovacího motoru pro základní zatížení a elektromotoru pro maximální zatížení zaručuje za jízdy vysokou energetickou účinnost pohonu. Velmi robustně konstruované komponenty jsou dimenzovány na výrazné změny zatížení. Jejich dlouhá životnost je srovnatelná s komponenty běžných spalovacích pohonů. Elektromotor má vodní chlazení, výkon až 14 kW a může dodat točivý moment až 220 Nm.

K vyšší hospodárnosti modelu Citaro hybrid přispívá také nová lehkoběžná náprava s optimalizovanou účinností: jednak díky úsporám paliva v důsledku nižšího odporu proti pohybu, jednak díky menším nákladům na údržbu a delšímu intervalu údržby – prodloužení z 180 000 na 240 000 km.


Jeho elektronika mění elektrickou energii akumulovanou jako stejnosměrný proud na střídavý proud, který pohání elektromotor. Vysokou provozní bezpečnost zajišťuje prostorově úsporné vodní chlazení.

Inovativní elektrické kondenzátory představují díky své vysoké hustotě výkonu velmi prostorově úsporný a bezpečný způsob akumulace elektrické energie z elektromotoru a pro elektromotor. Jsou dimenzovány pro nepřetržité, rychlé střídání nabíjení a vybíjení v typickém cyklu u městského autobusu a mají dlouhou životnost.

Ke zvýšené energetické účinnosti přispívá v novém modelu Citaro hybrid také nové sériové elektrohydraulické řízení „intelligent eco steering". Optimálně se přizpůsobí aktuálním potřebám a rovněž přispívá ke snížení spotřeby paliva v městské linkové dopravě.

 

*Nedostupné u variant Low Entry.