Bezpečnost při nehodě
Citaro hybrid

Bezpečnost při nehodě

Před blížící se nehodou musí řidič rychle reagovat, aby nebezpečí odvrátil. Zvýšenou bezpečnost mu při tom poskytne podvozek Citara hybrid držící dobře stopu a klidné řízení. Zásluhu na tom má nezávislé zavěšení kol přední nápravy.

Nárazová kyvadlová zkouška podle směrnice UNECE-R 29, pro nejdůležitějšího člověka na palubě. U Citara hybrid byl kladen mimořádný důraz na bezpečí řidiče. Směrnice UNECE-R 29 platná pro nákladní automobily která od roku 1975 definuje prostor pro přežití řidiče při čelním nárazu v nákladním automobilu, byla u Citara hybrid dobrovolně použita jako standard. Dodržení směrnice UNECE-R 29 bylo prověřeno nárazovou kyvadlovou zkouškou.

Pasivní bezpečnost zvyšuje ochrana při čelním nárazu, opírající se o normu UNECE-R 29, zcela jedinečná pro městské linkové autobusy a také ještě tužší žebrová struktura.

Autobus patří mezi nejbezpečnější vozidla, a to i v městské dopravě. Ani přesto se pochopitelně nedají vyloučit nehody. Společnost Mercedes-Benz se však postarala o to, aby byly následky případných nehod co nejmenší. Například zesílení bočních stěn modelu Citaro hybrid je tak důležitým faktorem jeho vysoké pasivní bezpečnosti. Kromě toho jsou v modelu Citaro hybrid dělicí příčky, přidržovací tyče a speciální sedadla, která v případě nárazu nebo převrácení absorbují energii. Pro cestující to představuje důležitou ochranu.

Pevnost karosérie autobusu je důležitým faktorem jeho pasivní bezpečnosti. Odolná karosérie dokáže snížit důsledky případné nehody. Vysoká pevnost skeletu autobusů Mercedes-Benz je kromě jiného zajištěna dokola obíhajícími kruhovými žebry s optimalizovanou hmotností. Pevnost definuje směrnice ECE-R 66/02. Ta přesně stanoví „prostor pro přežití“, který musí být konstrukcí vozu zaručen v případě nehody.

Nejvyšším cílem celkové bezpečnostní koncepce společnosti Mercedes-Benz je vyrábět bezpečná vozidla. To sebou nese také veškerá opatření, která pomohou minimalizovat následky případné nehody. Důležitou součástí naší práce je proto také cílené informování záchranářů. Detailní znalosti našich vozidel a jejich bezpečnostních systémů totiž záchranářům pomohou, aby se rychleji dostali ke zraněným, a mohli jim tak zachránit život.

Při hrozícím nebezpečí je správná reakce řidiče stejně důležitá jako technická výbava vozidla. Ideální základ k tomu poskytnou bezpečnostní školení OMNIplus. Kromě jiného je zde kladen důraz na praktické seznámení se s chováním vozidla v mezních situacích.

Nebezpečí však mohou představovat i problematičtí cestující. OMNIplus proto nabízí speciální komunikační školení, které se zabývá nejrůznějšími formami mezilidské komunikace a individuálně přistupuje ke zvláštnostem profesní praxe.