Bezpečná jízda
Citaro hybrid

Bezpečná jízda

Řidiči pomáhají četné asistenční systémy. Mercedes-Benz jako první výrobce na světě například začal v autobusech používat protiblokovací systém (ABS) a elektronický stabilizační program (ESP®). U modelu Citaro G hybrid zaručuje systém Articulation Turntable Controller (ATC) optimální řiditelnost díky hydraulickému tlumení kloubového spoje, které pracuje rychle a přesně podle aktuální potřeby. Regulace prokluzu kol (ASR) zabraňuje protáčení hnaných kol. Díky elektronickému brzdovému systému (EBS) se značně zkracuje dráha do zastavení, protože brzdy reagují rychleji a přesněji. Systémy Sideguard Assist a Preventive Brake Assist zajistí předvídavé brzdění a manévrování.

Téměř bezúdržbový hybridní zásobní modul se nachází mimo nárazovou zónu – vzadu na střeše. Vysokonapěťové technologie se nepoužívají; díky použití inovativní nízkonapěťové technologie s 48 V neskrývá nový Citaro hybrid žádné zvýšené bezpečnostní riziko, a nízkonapěťová technologie navíc nevyžaduje žádné změny v servisu a údržbě – nevznikají tak dodatečné náklady.