Bezpečná jízda
Citaro hybrid

Bezpečná jízda

Řidiči pomáhají četné asistenční systémy. Mercedes-Benz jako první výrobce na světě například začal v autobusech používat protiblokovací systém (ABS) a elektronický stabilizační program (ESP®). U modelu Citaro G hybrid zaručuje systém Articulation Turntable Controller (ATC) optimální řiditelnost díky hydraulickému tlumení kloubového spoje, které pracuje rychle a přesně podle aktuální potřeby. Regulace prokluzu kol (ASR) brání protáčení hnacích kol. Díky elektronickému brzdovému systému (EBS) se značně zkracuje dráha do zastavení, protože brzdy reagují rychleji a přesněji. Předvídavé brzdění a manévrování zajišťuje nový preventivní brzdový asistent (Preventive Brake Assist) a asistent odbočování (Sideguard Assist).

Téměř bezúdržbový hybridní zásobní modul se nachází mimo nárazovou zónu – vzadu na střeše. Díky použití pokrokové nízkonapěťové technologie 48 V neskrývá nový Citaro hybrid žádné zvýšené bezpečnostní riziko.

Při hrozícím nebezpečí je správná reakce řidiče stejně důležitá jako technická výbava vozidla. Ideální základ k tomu poskytnou bezpečnostní školení OMNIplus. Kromě jiného je zde kladen důraz na praktické seznámení se s chováním vozidla v mezních situacích.