Turvaa onnettomuuden sattuessa
Citaro hybrid

Turvaa onnettomuuden sattuessa

Onnettomuuden uhatessa kuljettajan on reagoitava nopeasti, jotta vaara voidaan välttää. Tällöin turvallisuutta parantaa Citaro hybridin kaistavakaa alusta ja rauhallisesti toimiva ohjaus. Sen varmistaa etuakselin erillispyöräripustus.

UNECE-R 29 -säännön mukainen heiluritesti takaa tärkeimmän henkilön turvallisuuden. Citaro hybridissä kuljettajan turvallisuuteen on panostettu erityisesti. Kuorma-autoja koskeva UNECE-R 29 -sääntö on määrittänyt kuljettajan selviytymiseen kuorma-autossa tarvittavan tilan nokkatörmäyksessä vuodesta 1975 alkaen, ja sääntöä on sovellettu vapaaehtoisesti myös Citaro hybridiin. UNECE-R 29 -säännön vaatimusten noudattaminen on varmistettu heiluritestissä.

Standardin UNECE-R 29 mukainen nokkatörmäyssuoja, joka on ainoa laatuaan kaupunkiliikennebusseissa, sekä aiempaa jäykempi runkorakenne parantavat passiivista turvallisuutta.

Linja-auto on yksi turvallisimmista liikennevälineistä – myös kaupunkiliikenteessä. Onnettomuuksilta ei silti voida aina välttyä. Mercedes-Benz on huolehtinut siitä, että onnettomuuksien seuraukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi Citaro hybridin sivuseinien vahvistus lisää huomattavasti sen passiivista turvallisuutta. Citaro hybridissä on myös väliseinät, tukitangot ja erikoisistuimet, jotka ottavat vastaan törmäysenergiaa törmäyksessä tai ympäripyörähdyksessä. Se on tärkeä osa matkustajien suojaa.

Linja-auton korin lujuudella on merkittävä rooli linja-auton passiivisen turvallisuuden kannalta. Sen kestävyys auttaa minimoimaan onnettomuuden seurauksia. Mercedes-Benzin linja-autojen rungon lujuus varmistetaan muun muassa koko rakennetta ympäröivillä, painoltaan optimoiduilla kehyskaarilla. Lujuus määritetään ECE-R 66/02 -standardin mukaan. Siinä määritetään tarkasti ”selviytymistila”, joka rakenteen on taattava onnettomuuden sattuessa.

Turvallisten autojen valmistaminen on etusijalla Mercedes-Benzin kokonaisvaltaisessa turvallisuuskonseptissa. Se kattaa myös kaikki toimenpiteet, joilla minimoidaan onnettomuuden seuraukset. Tärkeä osa työtämme onkin olennaisen tiedon välitys pelastushenkilöstölle. Yksityiskohtainen tieto autoistamme ja niiden turvallisuusjärjestelmistä auttaa pelastushenkilöstöä pääsemään nopeammin loukkaantuneiden luo. Se voi pelastaa henkiä.

Vaaran uhatessa kuljettajan oikeanlainen reagointi on aivan yhtä tärkeää kuin ajoneuvotekniset varusteet. OMNIplus-turvallisuuskoulutus tarjoaa siihen erinomaiset valmiudet. Koulutuksessa tutustutaan käytännössä auton toimintaan ääritilanteissa.

Myös hankalat matkustajat voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Siksi OMNIplus tarjoaa myös viestintäkoulutusta, jossa käsitellään mitä erilaisimpia ihmisten välisen viestinnän tilanteita ja ammatin vaatimusten mukaisia erityispiirteitä.