Komfort
Citaro hybrid

Komfort

Omstigning uten omstilling. Innvendig er nye Citaro hybrid praktisk talt ikke annerledes enn andre påbyggvarianter med forbrenningsmotor. Spesielt for sjåføren er det en fordel – på sjåførens arbeidsplass forblir alt uforandret når han/hun går over fra en Citaro med forbrenningsmotor og til nye Citaro hybrid. Instrumentpanel, ergonomisk velplasserte betjeningselementer og multifunksjonsratt er som tidligere, og det finnes ingen ekstra brytere eller indikatorer. Nye Citaro hybrid styres og betjenes fra en forhøyet førerplass med optimal sikt overalt, akkurat på samme måte som alle andre Citaro-modeller. AquaBlade® vindusviskere har en dynamisk design som reduserer både forbruk og lyder og som sørger for klar sikt. Omstillinger til den nye førerplassen eller opplæring av førerne er dermed ikke nødvendig.

Nye Citaro hybrid gir sine passasjerer akkurat samme, ubegrensede komfort som man finner i de velkjente Citaro-modellene. Hybridteknikken er usynlig for passasjerene og føreren og påvirker dermed ingen av utstyrselementene inne i kjøretøyet. Man føler seg godt ivaretatt allerede ved påstigning. Det sørger blant annet et generøst romkonsept, behagelige seter, ergonomisk optimaliserte holdestenger og den komfortable ståhøyden for. Forskjellige utstyrsvarianter er tilgjengelig, individuelt for type bruk. Dermed finner alle et ideelt kjøretøy for bruksformålet. Alt etter utstyrsvariant kan et kraftig klimaanlegg*, integrert takvarme og sideveggvarmer gjøre kjøreturen til en behagelig opplevelse. 

Den eneste forskjellen mellom nye Citaro hybrid og kjøretøy i samme serie med forbrenningsdrift: Opptil tre sitteplasser bortfaller i teoretisk maksimal tilordning grunnet de sammenlignbart lette hybridkomponentene på 156 kg. Ved bruk i hverdagen er dette likevel sjelden av betydning.

* Klimatiseringssystemet og kjøleskapet i bussen er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluorert drivhusgass. Skilt med detaljerte opplysninger om anvendt kjølemiddeltype er plassert på de aktuelle komponentene.Følg bruksanvisningen for ditt kjøretøy. Nærmere opplysninger finner du i den tilhørende tekniske informasjonsbrosjyren.