Hybridteknologi
Citaro hybrid

Hybridteknologi

Basisfunksjonen til Citaro hybrid kunne ikke ha vært enklere: Den skiveformede og meget robuste elmotoren er integrert mellom forbrenningsmotor og automatgirkasse. Når bussen bremses ned, fungerer den som generator, og omformer skyveenergi til strøm – ved bremsing og rulling. Strømmen som genereres, lagres som elektrisk energi. Uten hybridteknologi ville energien som oppnås i rekuperasjonsfasen ha gått tapt – Citaro hybrid bruker den og sparer samtidig: Så snart bussen setter i gang, hjelper elektromotoren dieselmotoren med ekstra dreiemoment – den såkalte boostfasen. På denne måten kan forbrenningsmotoren midlertidig bruke mindre effekt under oppstart, og dermed spares drivstoff. I tillegg støtter den elektriske motoren tomgangsdrift.  Dette forbedrer forbrenningsmotorens virkningsgrad og bidrar til betydelig redusert drivstofforbruk og dermed reduserte utslipp.

Elmotoren har ikke som formål å øke maksimaleffekten. Derfor forblir nye Citaro hybrids ytelse og dreiemoment uendret i forhold til en ren forbrenningsmotor av samme type. Forbrenningsmotorens turtall reduseres ikke under boostfasen. Kun toppeffekten reduseres, uten at det merkes, og suppleres med den elektriske motoren.

Kombinasjonen av forbrenningsmotor for basisbelastning og elektrisk motor for toppbelastning gir effektiv bruk av energien under kjøring. Komponentene er designet for sterkt endrede belastninger og har en meget robust konstruksjon. Den lange levetiden kan sammenlignes med levetiden til konvensjonelle forbrenningsmotorer. Elmotoren er vannavkjølt, yter opptil 14 kW og kan gi et dreiemoment på opptil 220 Nm.

Som et bidrag til økt lønnsomhet har Citaro hybrid også den nye lavfriksjonsakselen med optimalisert virkningsgrad: for det første drivstoffbesparelser på grunn av lavere motstand, for det andre mindre vedlikehold og lengre vedlikeholdsintervaller – fra 180 000 til 240 000 km.

Elektronikken omformer den elektriske energien som er lagret som likestrøm, til vekselstrøm, for å drive den elektriske motoren. Den plassbesparende vannavkjølingen sørger for høy driftssikkerhet.

Med sin høye effekttetthet lagrer de innovative Supercapene den elektriske energien i kondensatorteknologi fra og til den elektriske motoren særdeles plassbesparende og sikkert. De er designet for kontinuerlig og rask forandring mellom lading og utslipp i den typiske bybussyklusen, og har lang levetid.

I Citaro hybrid bidrar det standardmessige elektrohydrauliske styresystemet "intelligent eco steering" også til mer effektiv bruk av energien. Den fungerer behovsoptimalisert og bidrar også til redusert drivstofforbruk i rutetrafikk i byer.

*Ikke ved Low Entry varianter.