Total driftsøkonomi.
Citaro hybrid

Total driftsøkonomi.

Når en buss er i drift, er faktorene som forårsaker kostnader, mange. Du kan også bidra til å gjøre kjøringen enda mer driftsøkonomisk: Rundt én tredjedel av påløpte kostnader kan påvirkes aktivt. Med hensyn til investering, forbruk, vedlikehold og restverdi viser vi deg hvor de totale økonomiske fordelene ved våre busser og tjenesteytelser ligger.

Med hver Citaro hybrid har du en driftsøkonomisk komplett løsning på kjøreplanen. Drivenheten er ingen overgangsteknikk til helelektrisk drift, for med denne optimaliserer Mercedes-Benz Euro-VI-forbrenningsmotorene til maksimal effektivitet, og det på en unik måte. Resultatet: Nye Citaro hybrid med sin rimelige Total Cost of Ownership lønner seg.*

Regneeksempel med gjennomsnittsverdier fra det tyske markedet. TCO-kostnadsblokker med Citaro hybrid, Euro VI, som eksempel. Premisser: Ti år à 60 000 km, marked: Tyskland. Oppdatert: September 2017.

Kvalitet og lang levetid gjør Citaro hybrid til en stabil investering. Med våre OMNIplus serviceavtaler forløper regnskapsføringen også i henhold til plan. Regelmessig vedlikehold garanterer transparente kostnader og kalkulerbar restverdi.

Vår OMNIplus EcoTraining viser at det å spare drivstoff og samtidig overholde kjøreplanen ikke trenger å være motsetninger. Sammen med bruksanalysen fra Bus Data Center kan flåtens økonomiske situasjon økes permanent. Og på forespørsel sikrer BusStore restverdien og kjøper kjøretøyet tilbake når avtalt brukstid er utløpt.

Bussene fra Mercedes ruller på praktisk talt alle veiene i Europa. Det er grunn god nok for oss til å tilby også det tetteste busspesifikke servicenettet. Det gir deg rask hjelp og korte stillstandstider dersom ting skulle stoppe opp. Selvsagt døgnet rundt, med vår pålitelige 24h SERVICE.

* Klimatiseringssystemet og kjøleskapet i bussen er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluorert drivhusgass. Skilt med detaljerte opplysninger om anvendt kjølemiddeltype er plassert på de aktuelle komponentene.Følg bruksanvisningen for ditt kjøretøy. Nærmere opplysninger finner du i den tilhørende tekniske informasjonsbrosjyren.