Sikkerhet ved ulykke
Citaro hybrid

Sikkerhet ved ulykke

Ved fare for ulykke er det viktig at føreren reagerer raskt. Det retningsstabile chassiset og den stabile styringen i Citaro hybid gir bedre sikkerhet. Hovedæren kan tildeles det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

Pendelslagstesten etter UNECE-R 29, for den viktigste personen om bord. I Citaro hybrid er det blitt lagt spesielt vekt på sikkerhet. Direktiv UNECE-R 29 for lastebil, som siden 1975 har definert førerens overlevelsesplass ved en frontkollisjon i  lastebil, er frivillig brukt som standard i Citaro hybrid. Ved pendelslagtesten er samsvar med UNECE-R 29 bekreftet. 

Frontkollisjonsbeskyttelse i henhold til UNECE-R 29, unikt for en bybuss, og et enda stivere skjelett, øker den passive sikkerheten.

Buss er et av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i bytrafikken. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. For eksempel er sideveggforsterkningen på Citaro hybrid en vesentlig faktor for det høye nivået av passiv sikkerhet. I tillegg har Citaro hybrid skillevegger, holdestenger og spesielle seter som absorberer energi ved en kollisjon eller et velt. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Styrken i busskarosseriet er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra Mercedes-Benz sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspanter. Styrken defineres i henhold til regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen må garantere ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og dermed å redde liv.

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med kjøretøyets egenskaper i grensesituasjoner.

Men også vanskelige passasjerer kan utgjøre en fare. Derfor tilbyr OMNIplus en egen kommunikasjonsopplæring som tar for seg de mest forskjellige fasetter av mellommenneskelig kommunikasjon og går inn på de ulike særegenhetene ved yrkespraksisen.