Kjør sikkert.
Citaro hybrid

Kjør sikkert.

Føreren støttes av en rekke forskjellige assistentsystemer. Som for eksempel de blokkeringsfrie bremsene (ABS) og det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®), som Mercedes-Benz bruker i busser som verdens aller første produsent. Citaro G hybrid er utstyrt med Articulation Turntable Controller (ATC), som muliggjør optimal styring under kjøring og som regulerer den hydrauliske dempingen av leddet både raskt og behovstilpasset. Antispinnreguleringen (ASR) forhindrer at drivhjulene spinner. Med det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) reduseres bremselengden betydelig, fordi bremsene responderer raskere og mer presist. Den nye Preventive Brake Assist samt Sideguard Assist sørger for forutseende bremsing og manøvrering..

Den tilnærmet vedlikeholdsfrie hybridmodulen ligger utenfor krasjområdet - bak på taket. Farlig høyspenningsteknologi unngås, for ved bruk av den innovative 48-volts lavspenningsteknologien utgjør nye Citaro hybrid ingen økt sikkerhetsrisiko, i tillegg til at lavspenningsteknologien ikke forutsetter endringer i service og vedlikehold, noe som igjen sparer ekstra kostnader.

Funksjonsmåten til ABS: På hjulene er det montert sensorer som registrerer de forskjellige hjulenes hastighet og som informerer en sentral styreenhet. Dersom en nedbremsing nærmer seg det kritiske punktet der hjulene blokkerer, sørger varierende bremsetrykk for at hjulet holder seg akkurat på denne terskelen. På bare ett sekund kan bremsetrykket økes og senkes flere ganger.

Under en nedbremsing registrerer sensorene kontinuerlig hvordan hjulene ruller, og hvilke krefter som virker på dem. Bremsekreftene som virker på hjulene, blir fordelt slik at ingen hjul blokkerer. Du beholder i stor grad styringen på kjøretøyet.

I desember 1970 lanserte Mercedes-Benz verdens første elektronisk regulerte, blokkeringsfrie bremsesystem – en revolusjon for trafikksikkerheten. Presise elektroniske bremseinngrep sørger for at hjulene ikke låser seg. Det gir minimal risiko for å miste styrestabiliteten, og kjøretøyet kan styres i ønsket retning selv under full oppbremsing. ABS-teknologien danner grunnlaget for videreutviklede sikkerhetssystemer som det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) og bremseassistentsystemet (BAS).

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens.

ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonene til en buss. Skulle bussen komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som brukes i personbiler, men gir tilpassede, avanserte funksjoner for bruk i omnibusser.

ASR har to funksjoner som bevarer veigrepet: Doserte bremseinngrep hindrer at drivhjulene spinner. Den "elektroniske gasspedalen" regulerer motorens dreiemoment. I kritiske situasjoner, selv med full gass, leverer motoren bare så mye effekt som drivhjulene kan overføre til veibanen – et stort pluss for igangkjøringssikkerhet og kjørestabilitet.

Under igangkjøring overvåkes hjulenes dreiemoment og turtall som virker på drivhjulene. Momentfordelingen styres, slik at hjulene ikke spinner. Dette sikrer optimal friksjon til enhver tid.

Med ASR unngår føreren at drivhjulene spinner under akselerasjon, og dermed at hekken får sleng (bakhjulsdrift). For motorer med høyt dreiemoment betyr ASR derfor økt komfort og sikkerhet under igangkjøring – særlig på underlag med varierende feste.

Vis bussen kommer i en ustabil tilstand – som f.eks. på glatt underlag – griper leddempingen raskt inn etter behov. Dermed stabiliseres leddbussen svært raskt innenfor rammen av de fysiske muligheter og unngår sleng på tilhengeren eller til og med den fryktede sakseeffekten. Med den nye Articulation Turntable Controller (ATC) oppnås på denne måten, som den eneste i sitt slag, omtrent den samme effekten som ved det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®).

Citaro G, knekkbeskyttelse vintertest 2014 Rovaniemi

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med kjøretøyets egenskaper i grensesituasjoner.