Donanımlar
Tourismo

Donanımlar

¹ Tourismo 15 RHD
² Tourismo 16 RHD
³ Tourismo 16 RHD 2+1

Bilgilere ilişkin:
Bu verilerin redaksiyon bitiminden sonra teknik değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu bilgi formu sadece olası donanımların bir kısmını gösterir. Bazı özel donanımlar fiyatı etkilemez. Bu nedenle bağlayıcı son duruma ilişkin olarak Mercedes-Benz otobüs satış danışmanınızdan bilgi alın.